Könssegregering

Ökningen av könssegreation som en del av samhällets anpassning till muslimer sker helt utan att det funnits någon demokratisk efterfrågan på detta.

Om samhället ska börja med könssegregering pga religiösa skäl så kan man tycka att det är något som borde föregås av val eller åtminstone öppen politisk debatt.

Jag vill veta vilket parti jag ska rösta på för att jämställdheten inte ska drabbas. Ett tag var det ståhej för att man inte fick ta olika pris för kvinnors och mäns klippning men nu är det plötsligt okej att helt diskriminera män i tillgången till badhus vissa dagar?

Men det är klart, vem vågar säga emot muslimer utan att framgå som rasist…

Lyssna: Tider i simhallen endast för kvinnor skapar debatt