KDU tar avstånd från mångkulturen

”Det kristdemokratiska alternativet är ”mångfald på gemenskap grund”.

Det är något annat än socialdemokratisk politik, som väl sammanfattas i en fjorton år gammal proposition där vi kan läsa att integrationspolitiken ska sträva efter ”en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund”.

Att vi är olika är det som håller ihop oss, hoppades socialdemokraterna.

I samma dokument får vi veta att ”eftersom en stor grupp människor har sitt ursprung i ett annat land saknar den svenska befolkningen en gemensam historia.” .

Olika och utan gemensam historia, det var (S)-receptet för samhällsgemenskap 1997.

Mångfald i gemenskap handlar i motsats till detta att vi måste kunna luta oss tillbaka på en idé om det gemensamt svenska som innefattar vår kultur och historia, till vilken vi strävar att integrera invandrare. Ambitionen är att integrationen leder till mångfald på gemensam grund, och om vi ska nå dit måste vi tala om just denna grund i form av kultur, historia och normer.”

Charlie Wilmers ordförande KDU

Eftersom jag inte är kulturrelativist så tycker jag det här låter som något positivt. Västerländska värderingar grundas på upplysningens ideal och det är ideal överlägsna religiösa muslimska ideal. Dessa kan inte förenas och religiösa ideal i konflikt med upplysningens ideal ska inte tolereras. I allt övrigt är religion en privatsak.