KD – era fega kräk

Kristdemokraterna har socialministerposten och eftersom man vägrar diskutera frågan om en ny lag för juridiskt könsbyte internt (det är för känsligt) så får vi inom oöverskådlig framtid leva vidare med en föråldrad lagstiftning som tolkas godtyckligt.

Ett av resultatet av den godtyckliga tolkningen är en praxis som idag förbjuder att man spar könsceller, samtidigt som man kräver att den som byter juridiskt kön skall vara steriliserad. Den som inbillar sig att tvångssteriliseringens tid var förbi bedrar sig således. Hos Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna trivs rasbiologin fortfarande.

Eftersom lagen är så otydlig och i sina äldsta delar bygger på en människosyn från 40-talet så är den i desperat behov av en uppdatering. Tydligen är inte 70 år tillräckligt för Kristdemokraterna att kunna lämna rasbiologitänkandet bakom sig, varför man bestämt sig för att inte beröra ämnet på partistämman.

Den 30 maj lämnade Socialstyrelsen sina förslag på åtgärder och lagändringar till socialdepartementet. Ett av förslagen är att kravet på sterilisering ska strykas, något som har mycket brett stöd bland riksdagspartierna.

KD har dock inte velat ta ställning och Hägglund har hänvisat till att Socialstyrelsens utredning ska bli klar.

Nu ligger Socialstyrelsens utredning klar, men KD:s partistyrelse är ändå inte redo att lyfta frågan till rikstinget som inleds i Umeå sista dagen i juni.

Ställningstagandet till den motion från Caroline Szyber, Erik Slottner och Magnus Kolsjö, som stöds av KD i Stockholms stad, om att avskaffa steriliseringskravet, bör skjutas på framtiden, skriver partistyrelsen.

Riksdag & Departement

Steriliseringstvånget har fått kritik bland annat från kommissionären för rådet för mänskliga rättigheter, senast idag 23 Juli i en ny rapport om just diskriminering mot sexuella minoriteter.

– Det är mycket glädjande att Thomas Hammarberg också i den här rapporten så tydligt kritiserar och markerar mot lagar som innehåller krav på att en person som vill ändra sitt juridiska kön ska vara steriliserad. Vi hoppas att den här rapporten ska tydliggöra allvaret i frågan ytterligare för de svenska politiker som fortfarande håller fast vid det tvingande kravet på sterilisering och inte vill ändra Lagen om fastställelse av kön i vissa fall, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

MyNewsDesk

Att inte ens våga diskutera frågan är skamligt. Anledningen är förstås att man anar att många i partiet kommer göra uttalanden som blir svåra att försvara gentemot allmänheten, samtidigt som alla andra riksdagspartier utom SD stödjer en ny lagstiftning.

Värre blir det av att Göran Hägglund lovade inför valet 2010 att lägga fram ett regeringsförslag i just denna fråga:

Nu säger Göran Hägglund att Socialstyrelsens rapport kan komma att ligga till grund för ett lagförslag, om Alliansen vinner valet.

– Är det så att alla gör tummen upp kan det leda till att vi gör en del lagändringar. Är det så att den får kritik och det kommer fram många olika synpunkter bör vi nog ta ett varv till med samtal och överväganden om vad som bör vara vägen framåt.

Det lagkrav som väckt skarpast kritik är det som tvingar transexuella att sterilisera sig om de vill byta juridiskt kön. Socialstyrelsens generaldirektör har kallat det för en rest från den svenska traditionen av tvångssteriliseringar. Göran Hägglund kallar det en mycket svår fråga.

– Det är ett ingrepp mot den kroppsliga integriteten och någonting som måste omgärdas med ett tryggt och bra regelverk så att det fungerar gentemot gruppen, men också gentemot det omgivande samhället, säger han.

När Göran Hägglund ska beskriva det som talar mot att ta bort steriliseringskravet hänvisar han till att de som skrev den nuvarande lagen ansåg det olämpligt att en person ska kunna sätta barn till världen och tillhöra ett annat kön än det personen föddes till.

Hur ser du på ogiftkravet?

– Det borde kunna gå att möta, säger han och hänsvisar till den nya lag som gör det möjligt för par av samma kön att vara gifta.

DN 2010

Min fråga är; varför inte bara skita i KD och införa en ny lagstiftning utan dem? De kommer ju aldrig acceptera en liberal inställning i denna fråga, lika lite som de velat acceptera samkönade äktenskap, samkönade pars rätt till adoption eller något annat progressiv lagförslag. KD är ett parti som hör hemma på historiens soptipp tillsammans med Vänsterpartiet. Där kommer de förhoppningsvis bägge hamna efter nästa val. Det ser jag och många andra fram emot.

Andra om detta: Zettermark, Rehbinder, Torbjörn Jerlerup, Svensk Myndighetskontroll, SR,