Inget bidragsfusk för politikerklassen!

Jag skrev redan för många år sedan om politikerklassens inkomstgaranti som då var på livstid. Sedan dess har den sänkts till 15 år, men pensioner betalas alljämt ut utan krav på politikerna att söka arbete. Arbetslinjen gäller bara vanliga människor!

Särskilt stötande blir det förstås när man inser att bidragsfusk inte existerar i politikerklassens värld. Istället är det fullt legitimt att ta ut bidrag och samtidigt ha inkomst från företag. SR P4 rapporterar:

Lyssna: Annika Billström har företag men behåller sin visstidspension