Ingen yttrandefrihet för det icke PK

Yttrandefriheten är en princip till för att skydda uttal som kritiserar makten, som inte är allmänt accepterade och i synnerhet när de inte är accepterade av etablissemanget. Tanken är att man alltid ska kunna kritisera saker man ogillar för att få till stånd en politisk ändring.

Att därför jaga en person som med yttrandefriheten bakom sig offentliggör domar från migrationsverket för allmänheten i syfte att kritisera och väcka opinion mot vad många upplever är en konstig lagstiftning, faller absolut inom ramen för vad yttrandefriheten är till för. Man skulle till och med kunna säga att det är exemplariskt för vad yttrandefriheten är menad att skydda!

Därför är det djupt störande när gammelmedia och andra delar av PK-etablissemanget jagar en enskild privatperson för dennes opinionsbildande i syfte att tysta ner en icke politiskt korrekt åsikt.

– Det [uppmärksammandet av Migrationsdomstolens offentliga domar, red. anm.] kan leda till allvarliga konsekvenser för hela asylsystemet, att man börjar tappa förtroendet och tilliten till asylsystemet.
SR.se

Givetvis ska de asylsökande informeras om offentlighetsprincipen. Man kan inte lova sekretess när sådan inte finns. Det faller på migrationsverkets ansvar, inte resten av samhället.

Ser du inga risker med att domarna innehåller känslig information?

– Jag har svårt att se några problem, juridiskt eller moraliskt, med att hemsidan publicerar samma domar som Infotorg juridik.
Aftonbladet.se

Det kan inte vara skillnad på folk och folk. Opinionsbildning baserad på presentation av hur saker faktiskt förhåller sig är av grundläggande demokratisk vikt. Att inte tillåta presentation av fakta, av rädsla för kritik mot systemet som det ser ut, går inte ihop med grundläggande demokratiska värderingar.

Etablissemanget ska inte vara de enda som är betrodda med att se sanningen, medan den undanhålls för resten av befolkningen. Den sortens elitism betackar jag mig kraftigt för.

Vi vet redan att gammelmedia av princip undanhåller fakta när det riskerar undergräva kritik mot nuvarande lagstiftning kring asyl och invandring. Nu senast idag såg jag exempel på hur något så ovanligt som en massvåldtäkt skett i migrationsverkets lokaler. Inte ett ord sägs dock om huruvida det är ickesvenskar som begått övergreppen eller ej, något som naturligtvis är av allmänintresse utifrån asylpolitiskt perspektiv.

Enligt poliskällan åkte den 29-åriga tvåbarnsmamman efter jobbet till en förfest i Migrationsverkets lokaler tillsammans med sin pojkvän. Av oklar anledning ska flera män där ha överfallit henne.

Kvinnan uppges ha varit helt maktlös när minst tre män ska ha tryckt ner henne och hållit fast henne med våld.

– Minst åtta ska ha turats om att våldta henne, säger källan.

Pojkvännen ska tillfälligt ha lämnat platsen när övergreppet skedde.
Aftonbladet.se

Är det konstigt det dyker upp alternativa journalistiska sajter, bloggar och liknande när gammelmedia inte tar sitt journalistiska ansvar på samma sätt som så självklart sker i våra grannländer? Är det annat än skamligt när gammelmedia jagar dessa enskilda initiativtagare med uthängningar i offentligheten pga deras åsikter?