Indoktrinering och birthers får knäpp på näsan

Skolverket kritiserar hur skolor hanterar principen att skolan ska lära ut värderingar till barnen, genom att köpa in privata inititativ som ”Livskunskap”, enligt SET-metoden.

Personligen skulle jag vilja kritisera hela principen om att skolan överhuvudtaget ska syssla med indoktrinering, vilket är vad detta handlar om. Skolan är en plats man tvingas till och således borde den förhålla sig i största möjligaste grad värdeneutral, inom lagens riktmärken.

Det är fel att tvinga på barn vissa värderingar. Värderingar är en del av uppfostran vilket är föräldrars ansvar, inte lärares. Skolan är en plats för att lära sig om kunskap och ökad förståelse för olika perspektiv och värderingar är vad skolan borde lära ut, inte en färdig mall för vad som är rätt och fel.

Kritiskt tänkande ska uppmuntras, också när det kommer till värderingar om vad som är rätt och fel. Framförallt borde man ifrågasätta våra kulturella sanningar, som att demokrati är bra, att humanistiska värden är goda, om ett samhälle bör vara sekulärt, att droger är skadliga osv. Bara genom ett kritiskt tänkande och utforskande av alternativen kan man överhuvudtaget förstå varför något alls kan ses som bättre än något annat. Att lära ut värderingar är inget annat än indoktrinering och om värderingarna är grundade i fakta så ska de tåla kritisk granskning.

Ett kritiskt förhållningssätt framförallt gentemot det som anses som självklart är vad barn borde lära sig. Stoppa indoktrineringen!

Det andra jag vill kommentera idag är att Hawaii har släppt papper som bevisar att USAs president Obama är född i staten. Det lär väl knappast sätta stopp på konspirationshysterikerna kallade ”birthers” men det är ändå ett sätt att sätta offentligt punkt för debatten om Obamas härkomst.

Det intressanta i sammanhanget tycker jag är att den republikanska tidigare presidentkandidaten McCain är född i Panama, som inte är en amerikansk stat, men som vid hans födelse var under amerikansk kontroll. Hela grejen med att peka på Obamas härkomst känns som ett sätt att projicera republikanernas osäkerhet kring McCains ursprung.

Personligen tycker jag hela principen om att USAs president måste vara född i USA känns fånig. Var man är född borde spela mindre roll än var man är uppvuxen och har spenderat huvuddelen av sitt liv. Men i USA tror ju typ halva landet att presidenten är muslim, så egentligen borde jag väl inte vara så förvånad över de här dumheterna.