Illegala invandrare blir allt fler

Människor som olagligt uppehåller sig i Sverige blir allt fler. Genom att förstöra sina identitetshandlingar garanterar de nämligen att de inte kan avvisas till sitt hemland, som utan dessa vägrar ta emot dem.

Lyssna: Fler blir kvar i Sverige trots utvisningsbeslut

Det är naturligtvis ett problem om hela systemet med medborgarskap undergrävs av att utvisningsbeslut aldrig kan fastställas i en konkret avvisning. Det betyder i praktiken att vem som helst kan uppehålla sig i Sverige.

Detta tillsammans med ny lagstiftning som ger ”papperslösa”, dvs illegalt uppehållande invandrare rätt till välfärdssystemet undergräver den begränsning som är nödvändig för att systemet ska vara ekonomiskt hållbart (i den mån detta alls är möjligt).

Resultatet blir i förlängningen att Sverige måste dra ner på vad välfärdssamhället omfattar. Med ständigt ökande befolkning samtidigt som skatteintäkterna inte ökar i motsvarande grad, blir det allt fler som ska dela på en allt mindre kaka.

Detta vore inte ett problem om vi avskaffade idén om ett välfärdssamhälle, vilket jag som liberal argumenterar för. Fri invandring och ingen välfärd!

Att ha fri invandring OCH välfärd är helt enkelt en ekonomisk omöjlighet. Men det är ditåt vi går nu, vilket leder oss in på samma väg som det ekonomiskt kollapsade Grekland.

 • Kinkym54

  Förklara det för en sosse. Förklara det för migrationsdomstolen.
  Förklara för de som inte kan se ett logiskt samband mellan kostnader och
  intäkter.Förklara för alla andra strutsar som inte kan se en helhet och
  med en dåres envishet framhävdar att nytillskott i form av analfabeter
  och andra totalt oproduktiva individer är bra för Sverige.

  Varför har vi ett migrationsverk och regelverk när ändå det är helt feritt
  för tolkning och känslor som styr?Varje normalt land slänger ju
  naturligtvis ut de som inte har där att göra, ex alla de som kastar sina
  id handlingar och ljuger som dom blöder.

  Titta gärna på bilder på de s k flyktingbarnen. Med bästa vilja i
  världen kan man inte få en 20-30 åring att kallas för barn….utom i
  Sverige.