Hopplös narkotikabekämpning

”…det är ju en hopplös narkotikabekämpning polisen håller på med.” Så säger Hasse Aro om drograzzian han i Mexico som han följer med på i kvällens avsnitt av Efterlyst på Tv3.

Och visst är det hopplöst. Att uppnå ett narkotikafritt samhälle går inte (vi har ett sekel bakom oss att bevisa det) och att kriminalisera och använda polisen mot missbruk är fullkomligt lönlöst. Det har sannolikt inte ens en stävjande effekt. Istället skapar det massa nya offer hos människor som annars skulle kunna vara produktiva människor, må vara att de väljer berusar sig med ett alternativ till just alkohol.

Istället är de nu kriminella. De enorma beloppen som omsätter den riskabla hanteringen av illegala berusningsmedel går i händerna på organiserad brottslighet och kan inte beskattas. Missbruket [medicinskt, inte juridiskt] är konstant på samma nivå och familjer splittras och försörjningen undermineras, inte pga drogbruk, utan pga fängelse för icke våldsamma ”brottslingar”.

Lösningen är naturligtvis skadereducering och avkriminalisering. Precis så löste man problemen med kriminalitet under den sk ”prohibition” i USA på 20-30-talen när berusningsmedlet alkohol totalförbjöds.

Problemet är i grund och botten att människor vill berusa sig. Medlet för att uppnå berusning må variera, men varenda kultur på jorden har hittat sätt att uppnå detta. Rent objektivt finns många kriminaliserade droger som vore bättre att nyttja ur samhällsperspektiv än just alkohol, som är både högt beroendeframkallande och möjligt att överdosera (sk ”alkoholförgiftning” är i själva verket en alkoholöverdos). I takt med globalisering så ser vi också att synen på vad som är acceptabla berusningsmedel förändras.

Tiden är sedan länge förbi när Svensson bara drack brännvin. Idag är Sverige självförsörjande på cannabis medan kokain, ectacy och amfetamin är långt ifrån ovanliga.

Att det är olagligt använda vissa berusningsmedel har lite effekt på ungdomar som dricker olagligt från tidiga tonåren. De är vana att göra skumma affärer i avskildhet, eftersom det är så man får tag på alkohol. Det finns ingen principiell skillnad att köpa andra berusningsmedel än alkohol. Skolans antidrogpropaganda som visar upp rena heroinister har ungefär samma relevans för en tonåring som a-lagaren på torget.

Det är dags att vakna och sluta ha en dogmatisk syn på hur lagstiftning ska se ut för att reglera sk narkotika. Det intressanta är beprövade metoder för att minimera skadan som uppstår. Bara så kan vi minimera lidandet och det är väl ändå det som borde vara huvudsaken?