Frihet på nätet och frihet AFK

Alexander Bard, Carl Johan Rehbinder och Caspian Rehbinder skriver på sidan 4 – Expressen – om hur Piratpartiet borde fullfölja sina frihetliga principer genom att ta dem AFK*.

Jag kunde inte instämma mer. Anledningen till att jag engagerat mig för Piratpartiet har hela tiden varit att de var det enda partiet som förstod att ta tillvara på integritetsaspekten och individuella rättigheter på Internet. Men samma principer har också motsvarigheter i sakfrågor utanför den digitala arenan.

Därför är jag drogliberal, därför är jag mot tvångssterilisering/kastrering av transsexuella, därför vill jag se en annan politik vad gäller massor av sakfrågor, som Piratpartiet inte kunnat ta ställning i pga sin paradoxala kärna av ideologisk hemlöshet samlad kring ett fåtal frågor.

Det har varit Piratpartiets styrka, men en styrka som inte räcker inte i Riksdagen.

Därför är jag idag inte längre i första hand Piratpartist, utan Liberaldemokrat.

Jag vill se plattskatt, stärkta individuella rättigheter gentemot ingripanden av stat/polis, konstitutionsdomstol och en slutgiltig uppgörelse kring konflikten fri invandring/frikostig asyl & grundläggande tygghet för alla.

[*AFK  – Away From Keyboard]

Update: Anna Trobergs replik