Fotoförbud och avlyssning

I USA finns en debatt om sk Wire tapping laws som används för att skydda polisen mot medborgares kritiska dokumenterande av deras yrkesutövande. Jag ser klara paralleller till den pågående svenska debatten om fotoförbud.

Risken är nämligen överhängande att när väl möjligheten att fotografera/filma på allmän plats snävs åt så är nästa steg att använda lagen också för att skydda polis och andra myndighetsutövare från dokumentation. Eftersom videokameran är dagens främsta vapen mot förtryck och det enda sättet att väcka uppmärksamhet och opinion mot missbruk av maktutövning är det förstås väldigt allvarligt om så sker.

Det kanske låter långsökt, men då ska man veta att något liknande har hänt i flera amerikanska stater, Illinois är det värsta exemplet. Där kan filmande (med ljudinspelning) av polisen leda till 15 års fängelse.

Chris Drew, a Chicago artist, was arrested in December of 2009 for selling art on the streets without a peddler’s license and for recording his encounter with the police. He faces 15 years in prison because he didn’t get permission from the cops. Drew used an audio recorder during his arrest and now faces eavesdropping charges, a class 1 felony.

“That’s one step below attempted murder,” he told the Chicago News Cooperative.

A friend recorded the encounter and a video was posted on YouTube.

Recording a commoner without his or her permission is a Class 4 felony. But recording members of officialdom – a judge, attorney general, state attorney or police officer – is a class 1 felony.

Det är otroligt viktigt att försvara varje inskränkning av friheten att fotografera, filma och göra ljudinspelningar på allmän plats. Om lagstiftarna väl får för sig att de kan börja använda detta för att skydda sig mot jobbiga politiska aktivister, så ligger vi illa till.

The Eavesdropping Act applies in 12 states and recording is a serious crime in nine states. In Maryland, Illinois and Massachusetts it is flat out illegal to record conversations with cops. Illinois is currently prosecuting nine people.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=72_ZzJCfESc