Förbjud omskärelse av barn

Rättigheter är individuella och värderelativism är det vidrigaste jag vet.

Därför tycker jag det är viktigt att uppmärksamma en debattartikel på DN om just behovet av ett förbud av omskärelse av pojkar (barn).

Statens mest grundläggande plikt är att skydda individens negativa rättigheter. Det är en grundläggande pelare i liberal moralfilosofi och ideologi.

Dessa rättigheter gäller alla, oavsett föräldrar och sammanhang man lever i. Ett barn ska ha rätt till sin kroppsliga integritet och inte påtvingas ingrepp och kränkningar i denna pga sina föräldrars ideologi eller religiösa tro. Det är inte okej att tatuera barn och det skall inte heller vara okej att stympa könsorganen på dem.

Det spelar ingen roll om skälen är kosmetiska eller religiösa, det finns en gräns för vad du som förälder kan bestämma över dina barn, eftersom de i slutändan är egna individer. Måhända i din vård, men inte utan gränser.

Att du tycker det vore snyggt med en tatuering, eller med omskuret ollon, eller om den religion du valt tillhörighet kräver det – det spelar juridiskt sett ingen roll.

Du har rätt till din tro, du har inte rätt att kränka ditt barns kroppsliga integritet. Gränsen för din frihet går nämligen när den kränker en annan persons frihet. Och det gör mycket konkret sådana ingrepp som omskärelse.

Därför måste omskärelse av barn förbjudas. Det är oerhört få saker jag som liberal ser förbud som lösning på, men detta är definitivt ett av dem.

Andra om detta: Avpixlat,