Förbjud kreditvärderingsinstituten!

Politikerna i EU vill reglera kreditvärderingsinstituten, så de inte gör ”fel” bedömning av länders ekonomi (vilket påverkar dem negativt).

Det är förstås begripligt utifrån perspektivet att det aldrig är kul att få en recension utifrån om hur dåligt man skött sin ekonomi. Problemet är dock givetvis inte kreditvärderingsinstituten, utan den dåliga ekonomin i sig!

Det enda värt att kritisera är att länder som USA fått behålla sina höga betyg så länge, när deras lån är större än resten av världens ekonomi tillsammans. Det som nu händer är att politiker utövar utpressning på kreditvärderingsinstituten så att dessa ska ljuga och ge bedömningar som inte är motiverade utifrån verkliga förhållanden, utan utifrån politikers önskemål om att kunna leva på ett rykte de inte förtjänar.

Om lagstiftning och regleringar av kreditinstituten löste detta så kunde politikerna i USA och EU lika gärna förbjuda kreditinstituten helt och istället ha sin egen kreditvärdering. Men det vore förstås lika trovärdigt som att ange sig själv som referens i vilket sammanhang som helst.

Det skulle förstås inte göra någon skillnad överhuvudtaget. Spekulationerna skulle bli större, gå via inofficiella kanaler och resultatet vore förmodligen att länder som USA, Italien mfl får sänkt trovärdighet långt tidigare när det inte finns någon central, offentlig organisation som politikerna kan utöva utpressning mot.

När jag tänker efter, det låter kanske inte som en så dum idé trots allt…

Läs mer hos… Göran Pettersson,