Flickor offer, män förövare

Att det råder oklarhet, fördomar och förvirring när domstolar ska behandla ungdomar som har sex är uppenbarligen inget jag inbillat mig och jag har skrivit om detta tidigare.

Nu finns dock officiella siffror på att det är ett problem. DN tar upp frågan i en artikel.

– Den här osäkerheten och rädslan kan också göra att unga undviker att söka stöd hos vuxna när de behöver det, säger Maria Bergström.

Petter Asp, professor i straffrätt vid Stockholms universitet, pekar på en viss ambivalens i lagstiftningen:

– Å ena sidan antas personer under 15 år inte kunna samtycka till sex. Å andra sidan finns det ändå utrymme för att ta hänsyn till att det förelegat samtycke, både genom lindrigare rubricering och genom en ansvarsfrihetsregel.

Kön spelar roll

Bedömningarna tycks skilja sig åt mellan olika domstolar och beroende på vilket kön den misstänkte förövaren har, vilket tydliggörs i flera domar som TT gått igenom.

– Benägenheten att tycka att ett övergrepp har begåtts kan nog vara större när det är killen som är den äldre. En förklaring kan vara att det bättre motsvarar vår bild av manlig och kvinnlig sexualitet och våra förväntningar av hur ett sexualbrott ska se ut, säger Petter Asp.

Det här är helt enkelt något som behöver medvetandegöras och sen borde hela poängen med att alls ha åldersgränsen på 15 när snittet i EU är lägre ifrågasättas. Varför ska inte ungdomar i Sverige kunna ha sex utan att oroa sig för att dömas som kriminella?