EU stoppar (kanske) censur

Den belgiska upphovsrättsorganisationen Sabam har krävt att bredbandsleverantören Scarlet ska tvingas förhindra fildelning genom att filtrera fildelningssidor och/eller blockera P2P i näten.

De förlorade dock fallet i domstol och har nu överklagat till EU-domstolen, som förhoppningsvis kommer döma till bredbandsbolagens fördel.

– Generaladvokaten anser också att kravet på filtrering strider mot EU:s e-handelsdirektiv och rätten till fri information, säger Kristoffer Schollin, doktor i immaterialrätt i Göteborg.

Generaladvokatens inställning är inte oväntad anser Schollin. Han räknar också med att EU-domstolen i sitt slutgiltiga ställningstagande landar på samma linje som generaladvokaten.

SvD

Så, det återstår att se men det verkar kanske som att EU eventuellt kommer fatta ett vettigt beslut för en gångs skull. Iaf om man ska tro Dr. Kristoffer Schollin.