En vettig dom!

Äntligen en vettig dom i ett fall som rör ”våldtäkt av barn”!

En 18åring och en 12åring hade frivilligt sex vid tre tillfällen. Jag förmodar att det inte var flickan själv som anmälde pojken.

Avgörande för tingsrätten i Jönköping var att 18-åringen inte kände till flickans ålder. I domen står att flickan hade en kroppsutveckling som en 16-17-åring och att hon umgicks med äldre kompisar. Samlagen, som skedde vid tre tillfällen, var frivilliga.

SvD

Uppenbarligen är flickan mogen för sin ålder och att tala om ett ”barn” är inte applicerbart på en person med mognad som en 16-17åring. Här har lagen faktiskt funkat, eftersom man dömer med omdöme och inte efter strikta, godtyckligt satta åldersgränser.

Mognad kommer med ålder, erfarenhet men också kroppslig utveckling som möjliggör att ta till sig erfarenheter. Därför går det inte att säga att alla under 13 inte är mogna för sex, lika lite som alla över 15 är det. Det beror på det enskilda fallet om det finns ett utnyttjande eller inte.

Överlag tycker jag åldersgränsen borde sänkas till 13-15 och sen dömas individuellt på just det sätt som gjorts här. Dvs. ingen fix ålder, utan ett åldersspan och sedan bedömning i varje enskilt fall om ett utnyttjande skett eller inte. Lagen bör inte heller kallas ”våldtäkt av barn”, eftersom detta utarmar våldtäktsbegreppet.

Andra om detta: krulli, zaramis, Silverstänk,