Du fattar ju, Stefan Attefall!

– Alla religiösa samfund har säkerligen åsikter och livsstilskrav som du och jag kanske inte håller med om. Men att recensera samfunds teologiska åsikter, ja, då kan vi inte ha något stöd alls över huvudtaget.

SvD

Titta, poletten trillade ner till slut! Givetvis ska inte skattepengar gå till organisationer som verkar politiskt tvärsemot de principer som samhället förfäktar. Däribland ingår att man ska ha samma rättigheter oavsett etnicitet, religion eller sexuell läggning.

Den principen ställer inte Frälsningsarmén upp på, eftersom de verkar politiskt för att homosexuella ska fängslas. Således ska de inte ha skattepengar.

De är givetvis fria att förfäkta vilka vidrigheter som helst politiskt, men om de inte håller sin tro som en privat angelägenhet så finns ingen anledning att inte syna dem på samma sätt som journalister synar nazistorganisationer och andra vidriga ideologier.

Alternativet är att Frälsningsarmén slutar driva en ideologisk linje i konflikt med principen om allas lika rättigheter och istället låter var och en ha sin privata tro. Då kan de givetvis fortsätta ta emot de bidrag som alla andra organisationer får. Detta villkor ställs redan, men uppenbarligen följs det inte upp.

Om Frälsningsarmén i Sverige inte stödjer huvudorganisationens politiska engagemang i andra länder, där man t.ex. försöker få homosexuella fängslade i vissa Afrikanska länder, ja då får man förstås ta avstånd från huvudorganisationen och bilda en egen organisation. Om man vill fortsätta uppta allmänna medel för att stödja sin verksamhet.

Det är en enkel princip och den finns redan lagstiftad. Problemet är att den inte upprätthålls för att religiösa personer som Stefan Attefall trots allt inte tycker det är så märkvärdigt med förrakt mot homosexuella och andra minoriteter, bara det sker med en polerad yta.