Dömd för att ha nekat sex i äktenskap

En man i Frankrike dömdes för att ha nekat sin fru sex i äktenskapet. Och så klagar man på sharialagar och islamisering. :P

A judge in Nice, southern France, then granted the divorce and ruled the husband named only as Jean-Louis B. was solely responsible for the split.

But the 47-year-old ex-wife then took him back to court demanding 10,000 euros in compensation for “lack of sex over 21 years of marriage”.

The ex-husband claimed “tiredness and health problems” had prevented him from being more attentive between the sheets.

But a judge in the south of France’s highest court in Aix-en-Provence ruled: “A sexual relationship between husband and wife is the expression of affection they have for each other, and in this case it was absent.

“By getting married, couples agree to sharing their life and this clearly implies they will have sex with each other.”

The Telegraph

  • Fredrik Lindholm

    Åh, det är inget nytt. Under 1600-talet kunde en hustru göra rättssak över att hennes man inte visade henne uppskattning nog. Under den s.k. ”medeltiden” kunde man straffa otrogna makar genom att låta stadens bödel paradera runt i staden med honom i släptåg. Ett koppel kring det felande organet och så spelade bödeln en glad trudelutt för att få uppmärksamhet.

    Otrogna kvinnor å andra sidan fick bära stadens stenar kring nacken. Inte lika kul att se på.