Det Internationella flyktinglägret Sverige

Det finns två ideer som inte kan förenas och det sa redan Milton Freidman: Fri invandring och välfärdssamhället. Vänstern ignorerar den inneboende konflikten, men så har de aldrig varit särskilt skärpta när det kommer till ekonomiska frågor heller.

Om vem som helst kan komma och bo i Sverige och leva på välfärdssystemet som betalande medborgare bekostar, så kommer pengarna inte räcka. Det säger sig självt. Det måste komma in lika mycket pengar som det går ut. Alla kan inte leva på alla andras bekostnad och tro att det systemet blir stabilt i längden. Kommunismen kraschade under sin egen vikt.

Det finns hundratals miljoner människor världen över som lever under vad vi i Sverige skulle kalla miserabla förhållanden. Alla dessa människor kan inte komma till Sverige och leva på vår sjukvård, skola och andra delar av välfärdssystemet. 9 miljoner svenskar (av vilka inte ens hälften jobbar) kan inte försörja hundratals miljoner asylsökande. Alltså måste vi ha en begränsning av vem som får bo i Sverige och söka asyl här.

För det jobbet har vi utsett myndigheter. Ändå respekteras inte dessa myndighets beslut och att gömma ”flyktingar” som uppehåller sig illegalt i landet har närmast fått status av rädda judar undan från nazister och koncentrationsläger. Så betrodda är myndigheterna i sitt omdöme att avgöra vem som har ett verkligt behov av asyl och inte.

Myndighetens beslut respekteras inte ens av lagstiftarna som istället ger illegala flyktingar samma rättigheter som medborgare, vilket i praktiken upplöser medborgarskapet som idé. Samma rättigheter men inga skyldigheter. Det ger ett system som omöjligen kan hålla i längden.

Ändå respekteras inte dessa myndighets beslut och att gömma “flyktingar” som uppehåller sig illegalt i landet har närmast fått status av rädda judar undan från nazister och koncentrationsläger. Så betrodda är myndigheterna i sitt omdöme att avgöra vem som har ett verkligt behov av asyl och inte.

Istället borde det givetvis vara kriminellt att undanhålla sig avvisning när beslutet fattats att asylskäl saknas och uppehållstillstånd inte kommer givas. Att undanhålla människor vars uppehåll är olagligt borde likväl vara kriminellt i stil med undanhållande av brottsling!

Man kan inte både ha och äta kakan. Lagstiftningen måste vara konsekvent. Antingen har vi fri invandring och inget välfärdssystem, eller så har vi ett välfärdssamhälle och begränsad invandring.

Det värsta är dessa återkommande snyfthistorier. Vilken rättssäkerhet finns det i ett system där ens uppehåll avgörs av huruvida man kan få till en snyfthistoria i media eller inte? En historia som sällan prövas kritiskt av allmänheten som inte har någon tilltro alls till det system man låtit lagstiftarna upprätta.

Magkänslan är att dessa stackars flyktingar visst är just flyktingar och polisen är närmast nazister som ska föra dem till koncentrationsläger. Magkänslan styr och förnuftet finns inte ens i samma rum.

Jag efterlyser konsekvens. Vi kan mycket väl ha en mycket mer frikostig syn på vem som ska få uppehålla sig i landet eller inte, precis som Vänsterpartiet vill. Det kan dock omöjligen förenas med ett lika frikostigt välfärdssystem som idag. Det är helt enkelt omöjligt att finansiera en skola där vem som helst kan komma och leva på svenska medborgares skattepengar, en sjukvård där vem som helst kan komma och leva på svenska medborgares skattepengar eller ett ekonomiskt skyddsnät där vem som helst kan komma och leva på svenska medborgares skattepengar.

Av samma anledning som socialen prövar vem som ska få socialbidrag och inte prövar migrationsverket vem som ska få medborgarskap och inte. Och av samma anledning som det är kriminellt att lura till sig bidragspengar borde det vara kriminellt att uppehålla sig illegalt i landet.

Man kan inte både ha och äta kakan. Bestäm er!

 • Andreas

  Inte att förglömma vänsterns lösning på arbetslösheten två val i rad nu, att anställa ~200.000 till i den offentliga sektorn. De verkar dock ha missat att de avlönas med skattemedel och att offentliga organisationer inte är direkt effektiva på något sätt.

  • Ja, ge dem pengarna direkt ist för att låta byråkrater ge dem låtsasjobb, det vore mer ekonomiskt effektivt. Men vänstern tycker ju det är ansvarsfullt att spendera miljoner per jobb som inte efterfrågas ist för att ge miljonen direkt till den arbetslöse.. Det är vänsterlogik det.

 • Aron

  Har du läst Friedman? Hela libertarianismen ifrån är ju precis tvärtom ett svar på merkantilisternas nollsumméidé att välstånd är något som ackumuleras genom att maximera inflöde och minimera utflöde. Smith motbevisade detta för 250 år sedan, men merkantilismen lever och frodas än idag, vilket b.la. gav upphov till asienkrisen som sänkte ”tigerekonomierna” i slutet på 90-talet. När det gäller invandrare: Friedman visade just att så om en person kommer till Sverige skaffar ett jobb som ger denne en högre lön än vad han eller hon skulle fått i hemlandet så är detta till fördel för alla inblandade. Personen själv, Sverige och den ekonomiska tillväxten i stort. Vad denne sedan väljer att göra med sina pengar, vare sig de spelas bort på lotto eller skickas till familjen i hemlandet, det har naturligtvis inte någon annan att göra med.

  • Men det bygger ju på att han inte lever på bidrag eftersom han aldrig kan få ett jobb i en ekonomi där alla lågkvalificerade jobb rationaliserats bort eftersom politiker anser att man ”ska kunna leva på sitt jobb”. Hur många analfabeter från somalia tror du har en chans att få jobb på den svenska arbetsmarknaden?

 • Aron

  Att valet står mellan antingen fri invandring eller välfärd är dels falsk dikotomi, då det finns hundratals olika varianter att utforma det på, men att vänstern skulle sträva efter båda dessa mål är inte heller sant. Visst är de generösa när det gäller flyktingpolitiken, men när det kommer till arbetskraftsinvandringen så har socialister och fackförbund alltid varit de flitigaste påhejarna av reglering och begränsning. De stängde i princip gränserna för utländska arbetare i början på 70-talet, vilket var en starkt bidragande orsak till den svenska ekonomis stagnation de följande två decennierna. Välfärdssystemet har uppenbara brister, men att försöka rädda denna dysfunktionella incitamentstruktur genom att stoppa invandringen vore ju dubbelt vansinne och dubbel illiberalism, vilket för tankarna till Sovjetunionens ”socialism i ett land” snarare än en bra grund för ett liberal samhälle.

  • Nu rör du ihop invandring och aslymottagning. Det är två helt skilda ting.