Definitionen av vansinne

Att göra samma sak gång på gång och förvänta sig ett annat resultat, sägs vara definitionen av vansinne. Efter ett halvt sekel av ”nolltolerans” har tillgången ökat, kriminaliteten ökat och fler dör i missbruk i Sverige än i t.ex. det mer liberala Holland.

Någonstans måste man fråga sig ”fungerar vår politik?” och när man inte når upp till några av de mål som satts, kanske det är på tiden att omvärdera, se på andra länders metoder om dessa varit mer framgångsrika och sedan justera svensk politik efter verkligheten, istället för att dogmatiskt stå upp för vansinne.

Det är ju faktiskt inte så att det inte finns exempel på alternativ politik som varit framgångsrik. Vi vet t.ex. från Portugals över ett decennium långa exempel att avkriminalisering av cannabis inte leder till ökat missbruk och att knarket flödar fritt på gatorna så varenda unge snart sitter och hashar. Faktum är att färre prövar cannabis i Portugal än i USA.

Och visst är det så att ungdomar bör hålla sig undan berusningsmedel så länge hjärnan växer och utvecklas, men så ser inte verkligheten ut. Det främsta berusningsmedlet alkohol har fördärvande skador på både vuxna och barn, faktiskt långt värre än cannabis.

”Maktens lobbyister”, det måste vara personer som kristdemokraternas Maria Larsson själv hon syftar på, för makten i Sverige ligger hos Allianspartierna, varibland Kristdemokraterna är ett.

Vi vet att Moderaterna är ett av riksdagens mest konservativa partier när det kommer till illegala berusningsmedel. Man vill inte ens låta narkomaner få rena sprutor, trots att WHO och experter med stöd av forskning säger att det är en bra skadereducerande metod.

Och just skadereducering är det vi bör fokusera på. Att ge sina barn stryk i avskräckande syfte är måhända en metod. Men när misshandeln orsakar större skador än otygen, när buset inte upphör, ja då bör man rimligen se sig om efter alternativa uppfostringsmetoder.

Och just uppfostring av medborgarna – att skicka rätt signaler – det är något som Maria Larsson (kd) håller varmt om hjärtat.

Hon borde sluta slå på dem som redan ligger och lyssna på Kofi Annan och alla andra ”cannabislobbyister” som faktiskt bryr sig om att reducera människors lidande, inte om att få röka hash på fritiden. Maria Larsson (kd) läser rapporten som fan läser bibeln.

Jag är övertygad om att vi drogliberaler kommer vinna den här striden, av den enkla anledningen att vi har verkligheten på vår sida.

Sedan kan man tycka vad man vill om rätten att stoppa knark i sig, men vi vet av 40-50 års erfarenhet att förbud inte löser problemen utan bara gör dem ännu värre. Då måste man prova något nytt. Det är inte att kapitulera, det är att ha en nykter politik.