Därför håller inte fri invandring

Tino Sanandaji är doktorand i offentlig politik och ekonomi vid University of Chicago och han sammanfattar bättre än jag själv kan, varför jag i teorin är för fri invandring (under principiella, orealistiska premisser), men i praktiken är emot det.

Den vanliga åsikten ”jag stödjer fri invandring och avskaffad välfärdsstat” håller inte för logisk granskning. Låt oss för ett ögonblick acceptera att en majoritet av svenskarna över en natt blir nyliberaler och röstar för att avskaffa välfärdstaten. Med fri invandring kommer dock infödda svenskars preferenser att bli irrelevanta, då majoriteten av väljarna förr eller senare kommer att bestå av invandrare från fattiga länder. Om vi utgår från historiska beteenden snarare än utopiska teorier kommer dessa invandrare att så snabbt som möjligt rösta till sig en ny välfärdsstat. Vi kan på grund av invandrares väljarbeteende endast välja mellan två av tre av alternativen nyliberalism, fri invandring och demokrati.

Svensk Tidskrift

Eftersom utomeuropeiska invandrare röstar vänster för att tillgodose sina (upplevda) egna intressen, så leder det till en än större välfärdsstat, inte en mindre. Det betyder att utgifterna blir större för ett system som inte är hållbart ens idag. 77% av utomeuropeiska invandrare (den problematiska gruppen att integrera) röstar vänster och de konsumerar mer i välfärdstjänster än de bidrar med i skattepengar. Det säger sig självt att det inte håller ekonomiskt att öka denna grupp i samhället.

Den mest djupgående studien av invandringens konsekvenser för USA:s offentliga sektor genomfördes av det ansedda National Research Council år 1997. Slutsatsen var att invandring av högutbildade gav ett nettotillskott till de offentliga finanserna, medan invandring av lågutbildade hade negativa konsekvenser. I dagens priser betalade varje lågutbildad invandrare över sin livstid ca 1,1 miljoner kronor mindre i skatter än vad de fick i bidrag och offentliga tjänster. Det slående med detta är att USA har en relativt liten välfärdsstat och integrerar lågutbildade invandrare bäst i världen.

[…]

Professor Jan Ekberg har i en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi skrivit den mest noggranna studien av invandringens kostnader för Sverige. Rapporten kom fram till att invandrare varje år betalar in 40–60 miljarder kronor mindre i skatt än de får ut i bidrag och offentliga tjänster. Ekbergs beräkningar underskattar ändå troligtvis invandringens kostnader kraftigt.

[…]

Friedrich Hayek uttryckte sin ståndpunkt i frågan så här: ”a recognition of collective ownership of the resources of the country which is not compatible with the idea of an open society”. Den miniminivå som Hayek ansåg att staten borde garantera sina fattigaste medborgare ”necessitates certain limitations on the free movement across frontiers”. Detta insåg även Milton Friedman som sa: ”You cannot simultaneously have free immigration and a welfare state”. Robert Nozick utryckte sig likartat mot slutet av sitt liv: ”Varför har vi inte helt fri och öppen invandring överallt? Ett skäl är välfärdsstaten.”

Jag stödjer avskaffandet av välfärdsstaten, men jag verkar ganska ensam om det i det här landet. Så alltså får man bestämma sig. Allt annat är ansvarslöst. Vi måste diskutera utifrån verklighetens beskaffenhet, inte utifrån en fantasidröm om hur vi önskar att saker var och fungerade.

För då drabbar oss problemen likväl ändå i slutändan och när det kollektiva medvetandet bygger på lögner öppnar det upp för extremism och rasism med pånyttfödd frenesi när lögnen väl blottas. Det gynnar ingen, allra minst utsatta invandrare från utomeuropeiska länder.