Dagens läsvärda…

Anna Troberg (p) skriver på SvD Opinion om vikten av ett fritt Internet och att det inte bara är i Egypten som makthavarna vill stänga av och kontrollera kommunikationen via nätet.

Alexander Bard, Camilla Lindberg och Jan Rejdnell (L) skriver på SvT Debatt om varför det behövs ett liberalt alternativ i Svensk politik och att Folkpartiet är allt annat än liberala. Man listar följande krav för ett (social-) liberalt samhälle:

  • tar hand om hemlösa genom att ge dem en bostad först.
  • skapar en bostadspolitik som ger unga bostäder istället för enorma skuldsättningar.
  • en företagarpolitik som inte ensidigt gynnar storföretag när det är småföretagen som är ryggraden i ekonomin.
  • inför en författningsdomstol som granskar alla lagförslag så att de inte strider mot individens integritet, vår grundlag eller olika internationella konventioner.
  • skapar ett skattesystem som bygger på platt skatt och garanterar varje medborgare ett grundskydd med ekonomisk ersättning istället för individuella socialbidrag.
  • där staten i första hand tar huvudansvaret för vård och utbildning istället för att kleta ut ansvaret på olika huvudmän.
  • där rättspolitiken utgår från skademinimering istället för strafftänkande och repressivitet som bevisligen skapar mer våld och brott i samhället.
  • istället för ”hårdare tag” mot invandrare och genast ”ta om hand ” med olika bidrag för olika områden – ger varje invandrad individ en summa pengar där man själv skaffar sig bostad, kläder och ett jobb. Där man ser resurserna i varje individ.
  • där staten är rädd för individen istället för att individen skall vara rädd för staten.