Christiania en fristad

Det verkar som att Christiania kan fortsätta vara en fristad, när nu den danska staten låter christianiaborna köpa loss området på 34 hektar för 150 miljoner danska kronor.

Hur det påverkar handeln med illegala berusningsmedel vet vi inte, men tidigare har polisen gått hårt åt Christiania med resultatet att organiserad brottslighet tog över hanteringen av cannabis, vilket gav ett klart sämre alternativ för ungdomar och äldre som inte vill nöja sig med den statligt sanktionerade dödsdrogen alkohol och som genom detta måste befatta sig med yrkeskriminella för att förse sig med alternativ.

Christiania är en mysig plats som förtjänar ett besök för alla som gillar idéen om att låta människor med gemensamma värderingar gå samman för att skapa ickevåldsgrundade alternativ till våldsmonopolet Statsmakten.