Bristen på reformation i Islam

Kristendomen och Judendomen har haft reformationer som gjort dem kompatibla med västerländska, grundländska demokratiska värderingar.

Den utvecklingen har islam ännu inte haft. Det är något man måste ha i åtanke när man jämför dessa religioner med varann.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=rOd3f2pQNaw

Jag kanske borde understryka att jag inte ställer upp på att det finns något ”krig” mot islam. Det handlar om sekulära värden vs ickesekulära och islam har det problemet att man i större utsträckning inte reformerats till att tvingas sätta sekulärt styre över religiösa värderingar.

Det ser likadant ut på många kristna håll i världen, där katolicismen t.ex. kräver företräde över sekulära värden, som med blasfemilagarna i Irland. Problemet är dock generellt mycket större inom muslimska länder.