Bonus till dig som dyker upp på jobbet

Här håller jag helt med SD. Är ambitionsnivån satt så lågt att man behöver bonusar för att motivera någon det mest självklara när man kommer till ett nytt land – att lära sig språket – då är vi illa ute och det säger en hel del om attityden gentemot nyanlända.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=1k4UIiytpmU