Bistånd för utrikes födda

Jag stör mig oerhört på när man (media & politiker) försöker korrigera sin beskrivning av verkligheten efter en politiskt korrekt övertygelse. Det är intellektuellt oärligt och det gör folk – med rätta – förbannade. Dessutom omintetgör det trovärdigheten och möjligheten att bli betrodd när sedan fakta eventuellt stödjer den politiskt korrekta övertygelsen. Det tjänar alltså ingen.

Idag lever vi i en tid när det är oerhört svårt att komma undan med lögner i offentligheten, eftersom vem som helst kan granska och leta upp hur det faktiskt förhåller sig. När det rör känsliga ämnen som invandring kommer sanningen letas fram och då står man där med skägget i brevlådan. I det här fallet rör det om huruvida en generell beskrivning av gruppen invandrare ”bär upp välfärdens kärna” (Mauds formulering), eller om en mer korrekt beskrivning är att ”belastar välfärden”.

Maud Olofsson ville gärna kommas ihåg som en person som stått upp för invandrare, det märktes eftersom just ämnet invandring tog upp en stor del av hennes sista tal som partiledare för Centerpartiet i Almedalen. Icke desto mindre har jag aldrig sett Maud genomföra en vinnande debatt gentemot Sverigedemokraterna, eller yttra något som givit mig ökad respekt för henne. Tvärtom verkar hennes åsikter i detta ämne mest grunda sig på floskler och tunt genomtänkta resonemang.

Fakta är att utrikes födda är kraftigt överrepresenterade i såväl brottslighet som bidragsberoende. Här nedan visas två av mina närkommuner, men det ser likadant ut i hela Sverige.

Min uppväxtkommun Sala
Min hemkommun Västerås

Personligen tycker jag gruppindelningen ”utrikes födda” är för trubbig. Jag skulle vilja se statistik för mindre grupper, så som t.ex. utomeuropeiska, utrikes födda invandrare vs inomeuropeiskt födda invandrare. Mellanöstern, Afrika osv. Vilka är det egentligen som är problematiska – om några – och hur stor är avvikelsen från övriga samhället?

För om avvikelsen är marginell så är det ju en ickefråga. Om avvikelsen däremot är avsevärt större än man borde förvänta sig, ja då har vi problem som vi behöver se för att kunna hantera. Vem kan vara emot en bättre insyn i ett område som uppenbarligen är problematiskt? Bara den som inte saknar lösningar eller som inte vill se någon förändring.