Bistånd för utrikes födda

Jag stör mig oerhört på när man (media & politiker) försöker korrigera sin beskrivning av verkligheten efter en politiskt korrekt övertygelse. Det är intellektuellt oärligt och det gör folk – med rätta – förbannade. Dessutom omintetgör det trovärdigheten och möjligheten att bli betrodd när sedan fakta eventuellt stödjer den politiskt korrekta övertygelsen. Det tjänar alltså ingen.

Idag lever vi i en tid när det är oerhört svårt att komma undan med lögner i offentligheten, eftersom vem som helst kan granska och leta upp hur det faktiskt förhåller sig. När det rör känsliga ämnen som invandring kommer sanningen letas fram och då står man där med skägget i brevlådan. I det här fallet rör det om huruvida en generell beskrivning av gruppen invandrare ”bär upp välfärdens kärna” (Mauds formulering), eller om en mer korrekt beskrivning är att ”belastar välfärden”.

Maud Olofsson ville gärna kommas ihåg som en person som stått upp för invandrare, det märktes eftersom just ämnet invandring tog upp en stor del av hennes sista tal som partiledare för Centerpartiet i Almedalen. Icke desto mindre har jag aldrig sett Maud genomföra en vinnande debatt gentemot Sverigedemokraterna, eller yttra något som givit mig ökad respekt för henne. Tvärtom verkar hennes åsikter i detta ämne mest grunda sig på floskler och tunt genomtänkta resonemang.

Fakta är att utrikes födda är kraftigt överrepresenterade i såväl brottslighet som bidragsberoende. Här nedan visas två av mina närkommuner, men det ser likadant ut i hela Sverige.

Min uppväxtkommun Sala
Min hemkommun Västerås

Personligen tycker jag gruppindelningen ”utrikes födda” är för trubbig. Jag skulle vilja se statistik för mindre grupper, så som t.ex. utomeuropeiska, utrikes födda invandrare vs inomeuropeiskt födda invandrare. Mellanöstern, Afrika osv. Vilka är det egentligen som är problematiska – om några – och hur stor är avvikelsen från övriga samhället?

För om avvikelsen är marginell så är det ju en ickefråga. Om avvikelsen däremot är avsevärt större än man borde förvänta sig, ja då har vi problem som vi behöver se för att kunna hantera. Vem kan vara emot en bättre insyn i ett område som uppenbarligen är problematiskt? Bara den som inte saknar lösningar eller som inte vill se någon förändring.

 • Pingback: Ekonomiskt bistånd till utlandsfödda » LarsIvarsson.se()

 • Onaqui

  http://www.eso.expertgrupp.se/Uploads/Documents/ESO%20rapport%203.pdf
  Invandringen och de offentliga finanserna, av Jan Ekberg. 

  Om du läser den och kollar beräkningarna så ser du att invandringen går jämnt upp finansekonomiskt. När han beräknar ”kostnaden” för invandringen så tilldelar han dem vissa kostnader som inte försvinner om invandringen försvinner, som t.ex. delar av lärares löner i relation till kvoten mellan andelen invandrare och antalet klassmedlemmar. Med hänsyn till detta så sparar man troligtvis inga pengar på att stoppa invandringen, det troliga är att vi tjänar pengar på invandringen och att Mauds påstående stämmer. 
  Slutcitatet: ”Rowthorns resultat ligger väl i linje med de  utfall som vi fick i den framtidsinriktade studien.Rowthorn menar att det generellt inte finns några starka offentligfinansiella skäl för eller emot ihållande invandring.”Hänvisar till denna artikel av Rowthorn: http://www.civitas.org.uk/pdf/Rowthorn_Immigration.pdf och säger väl det mesta.

  • Du/ni menar att trots om vi inte hade de >60% socialbidragstagare som är en av de största belastningarna på statskassan så hade dessa magiskt ersats av infödda svenskar? Hur skulle det gå till?

   För varje person som går på soc krävs inte en utan flera skattebetalande invandrare/svenskar för att väga upp utgiften. När en stor del av icke svenskfödda går på bidrag så belastar det systemet mer än det hade belastats utan dem. Det är väl tämligen självklart?

   Och då räknas inte andra generationens invandrare (födda i Sverige) in i detta, trots att de är överrepresenterade i bidrag- och brottstatistik likväl som sina föräldrar.

  • ”Givet att invandrare och infödda  har ungefär samma sysselsättningsgrad kan det förväntas att invandringen är ekonomiskt gynnsam  för de infödda i bemärkelsen att den offentliga sektorn i  sin helhet omfördelar inkomster från invandrare till infödda.”

   Redan där föll det eftersom invandrare inte har samma sysselsättningsgrad. Hela rapporten bygger således på en idé som inte är förankrad i verkligheten.

   Sen vänder jag mig som tidigare nämnt mot begreppet ”invandrare”, eftersom det inkluderar grupper som inte är och sällan varit problematiska. Invandrare från USA och Japan är inte samma sak som invandrare från Somalia och Afghanistan.

 • Kinkym54

  Bäste herr Onani.
  Vilken jävla smörja.
   Bara påståendet att invandring går jämt upp borde idiotförklara både upphovsmakaren till detta verbala svammel och den som tror på smörjan.
   Beställningsverk kan fås precis hur som helst, men det är klart när det är något negativt mot mångkultur och invandring, då är allt påhittat, fel beräkningsgrunder och andra påhopp.
  Nä du lilla trasdocka, ta reda på fakta hos soc beträffande bidragstagare så för du en mer korrekt bild av alla som går på bidrag och jag kan lova dig att 75-80% är inte s k svenskar.
  Och förresten borde du ta dig en funderar på varför utbildningsnivån fullständigt har rasat i botten de senaste 20 åren och vilka skolor, områden som dessa elever härstammar ifrån.
  Asylpolitik med öppna gränser renderar bara i en enda sak total kaos och fattigdom och ett land i ruiner. Varför tror att du att varenda asylindivid vill till SV. Öppna ögonen för fan jävla struts.

   Beställningsverk från vänstersidan för att kunna motivera införsel av nya somaliska nysocialister.
   Finns det inga arbetare kvar, finns det ingen arbetarklass, finns det ingen socialistisk solidaritet… ja då importerar man nya för att försöka trygga en en stendöd politisk idio(t)logi och sen skapa man beställningsverk gjorda på utopiska fantasier.

  Släng Ekberg på soptippen och du kan fortsätta drömma.

 • Onaqui

  Jag kan upplysa om att artikeln kommer ifrån SDUs ordförande i Göteborg, han använder den flitigt för att försöka påvisa att man kan spara pengar på att stoppa invandringen. 

  Att bortse ifrån artikeln utifrån den raden du citerar är idioti, han undersöker flera aspekter av sysselsättningsgrad och det där är en slutsats som kommer fram. 

  Jag menar inte att >60% av socialbidragstagarna hade ersatts av svenskar, jag menar att invandringen genererar intäkter motsvarande utgifterna, vilket framgår i mitt första inlägg.

  Du ser gärna de negativa delarna av andra generationens invandrare och bortser ifrån att de också får högre sysselsättningsgrad ju fler generationer ner i ledet man kommer (och lägre siffror i brott-och-bidragsstatistiken). Detta leder till ökade intäkter till statskassan. 

  Kim, personangrepp och påhittade orsak->verkan biter inte. Det är som att säga att min mobiltelefon skyddar mig mot björnar, så länge jag haft den i fickan har jag aldrig blivit attackerad av en björn, alltså måste den troligtvis skrämma iväg dem på något sätt.