Bedrägeriet med ensamkommande flyktingbarn

Jag har skrivit om detta tidigare, men jag vill appropå denna artikel återigen ta upp frågan. Det verkar finnas ett utbrett bedrägeri bland ensamkommande flyktingar som utger sig för att vara barn, när de i själva verket är över och ibland långt över 18 år.

Personen på bilden, Saad Alsaud är rimligen inte i närheten av 14 år gammal. Eller så kanske han är det.

Om han var det enda ensamkommande flyktingbarn som såg ut som en 25-30åring så hade jag antagligen godtagit en förklaring som att han vore ”ovanligt tidigt utvecklad”, ”råkade ha drag som ger honom ett bedrägligt äldre utseende” etc.

Men när man ser samma mönster av att en uppgiven ålder som inte är i närheten av vad någon rimligen skulle uppskatta personens ålder till återkomma gång på gång, så är det naturligtvis något som är galet.

Antingen måste vi dra slutsatsen att personer från mellanöstern överlag ser ut som 30åringar när de är 15. Vilket verkar osannolikt. Eller så får vi dra slutsatsen att den uppgivna åldern helt enkelt inte stämmer. Finns det något utöver utseendet som kan stärka denna hypotes?

Ja, om vi ser på våra närmsta nordiska grannländer där man gör medicinska åldersbestämmelser (genom ex. tänder, på samma sätt som när man åldersbestämmer döda kroppar) av ensamkommande så har man kommit fram till att 9 av 10 ljuger om sin ålder till fördel för sig själva. Rimligen bör antalet inte vara färre i Sverige där man inte ens kontrollerar åldern!

”Men Sverige gör ju okulära bedömningar, räcker inte det?” Kanske någon frågar sig. Jo, om det inte vore för att det finns en i samhället outtalad press på bedömaren att vara absurt godtycklig i sin bedömning av åldern. I de fåtalet fall där man bedömer att personerna faktiskt ljuger om sin ålder så kommer politiker och media ut och börjar gapa om hur hemskt detta är, att barn lämnas på pottkanten – när det i själva verket handlar om bedrägerier av vuxna människor på bekostnad av de verkligt ensamkommande barn som dessa resurser på ca 1 miljon kronor per barn och år hade kunnat gå till!

Så, varför ljuger de? Jo, för att det gäller helt andra villkor för vilka rättigheter ensamkommande barn har, gentemot enskilda vuxna. Barn ska tas särskilda hänsyn till. De är utlämnade och kan inte ta ansvar för sig själva. Det är vettigt. Men hela den tanken undermineras när detta cyniskt utnyttjas av vuxna människor.

Politikerna har dock inget intresse av att uppdaga detta bedrägeri. De har ju ”barn” att rädda och kan med detta framstå som goda. Företag och byråkrater får resurser för att ta hand om dessa ”barn”, pengar och jobb som de skulle gå miste om.

Det mest cyniska i hela denna cirkus är att de som verkligen blir lidande är de faktiska barn som inte kan tas emot eftersom resurserna äts upp av dessa bedragare. Det är vidrigt.

Andra om detta: Politiskt Inkorrekt,