Avskaffa sterilitetskrav

Det är inte acceptabelt att en person måste vara ogift och steril för att kunna få en ny könstillhörighet fastställd. Det fastslår socialstyrelsen i en skrivelse till Regeringen.

Riksrevisorn Karin Lindell har på uppdrag av socialstyrelsen gjort en utvärdering av den 40 år gamla lagen som reglerar fastställande av ny [juridisk] könstillhörighet. Socialstyrelsen lägger därför fram följande i en skrivelse till Regeringen:

  • Kravet på att man ska vara ogift för att kunna byta könstillhörighet ska tas bort.
  • Kravet på att den som ansöker om att ändra könstillhörighet ska vara steriliserad ska tas bort.
  • Även utländska medborgare ska kunna beviljas ändrad könstillhörighet om han eller hon varit bosatt i minst ett år i Sverige.

Socialstyrelsen rapporterar också att;

I utredningen föreslås även att Socialstyrelsen tillsammans med hälso- och sjukvården tar fram nationella vårdprogram, kunskapsöversikter och förbättrad patientinformation. Ett annat förslag är att landstingen måste samverka regionalt kring specialistteam för utredning och vård av transsexuella.

socialstyrelsen

Det här är i stort vad som efterfrågats av oss med transsexualism och jag hoppas att lagändringarna kommer inom nästkommande 1-2 år. Det här är frågor av livsavgörande vikt för många av oss, även om vi tillhör en liten minoritet. Det här var en uppmärksammad fråga innan valet 2010 och jag hoppas att politikerna nu står upp för sina löften och får detta ändrat, snarast möjligt.

Ni har ögonen på er.