Anders Borg: ”Bidragsberoendet hos invandrare ett stort problem”

Problemet med bidragsberoende hos invandrare är stort, något som ingen gärna kan förneka. Problemet är enligt en del att man inte ser invandrare som en tillgång, personligen har jag svårt att se hur arbetsmarknaden ska ha utrymme för analfabeter och fåraherdar från tredje världen när våra gymnasie och högskoleutbildade ungdomar inte får jobb.

I synnerhet bland kvinnor från Somalia är analfabetismen väldigt hög. Med familjer på 7-10 ungar så är det självklart också svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Alla kanske inte planerar stanna, men söker man svenskt medborgarskap och inte bara asyl så får man förmoda att personen avser stanna och därmed i praktiken också – att leva på bidrag.

Det här är inget kontroversiellt i sig. Anders Borg har själv talat öppet om det:

httpvh://www.youtube.com/watch?v=uKJrsmEAIIo

Det ska till en bra positiv (naiv) syn på omvärlden om en kvinna som fött 7-10 barn och inte kan skriva ens på sitt eget språk, någonsin ska ha en chans att hinna ifatt och bli attraktiv på den svenska arbetsmarknaden – alldeles oavsett svenska företags eventuella fördomar och strukturella rasism.

Visst kan man argumentera för humanitära skäl att ta emot fler asylsökande invandrare, men då ska man också vara ärlig med detta och inte låtsas som Centerpartiet mfl ofta gjort att dessa människor är en tillgång för arbetsmarknaden. Det är de inte. De belastar bidragssystemen, vilket är naturligt, eftersom de måste leva på något och inte själva kan få arbeten.

Att starta egen verksamhet i Sverige kräver god kunskap i byråkratsvenska. Jag som infödd svensk tycker allt som har med skatteverket och andra myndigheter att göra är omständigt, svårt och tar lusten ur företagandet. Vad ska då en somalie som knappt kan språket känna när han vill starta sin… Ja, vad nu Somalier har med sig för färdigheter som efterfrågas i det svenska samhället…?

Som liberal ser jag gärna öppna gränser, men också ett totalt avskaffande av välfärdssystemet. Då finns inga incitament att komma hit för den som inte kan försörja sig själv på en svensk marknad.

Att låta vem som helst komma hit, samtidigt som man ska ha alla rättigheter att belasta välfärden, det är en ekvation som inte går ihop. Inte ens med enbart traditionellt svenska medborgare i landet kommer pensionssystemet att hålla. Vi har sett hur det går med länder som överbelastar välfärden (Grekland mfl) och vem tror att ekonomins lagar inte gäller också Sverige?

Resultatet blir att färre händer ska mätta fler munnar. Det är inte en ekonomisk tillgång och jag önskar att fler politiker kunde vara ärliga och säga som det är. De vill ha fler bidragsberoende människor för de anser att det är humanitärt rättfärdigat. Stå för era åsikter!