Amanda Brihed på Newsmill om KD och tvångssteriliseringar

Amanda Brihed skriver idag på Newsmill om Kristdemokraternas syn på tvångssterilisering av personer med transsexualism.

Kommentarsfältet är fullt av den sortens grundläggande okunskap och missförstånd som jag försökte bemöta i min tidigare publicerade artikel om KD och tvångssteriliseringar. Tyvärr verkar dessa människor ha missat läsa den.

De vanligaste argumenten är att barnens behov måste gå före vuxna människors behov (i synnerhet om dessa har konstig sexualitet).

För det första är detta en falsk dikotomi. Det finns inget som säger att en person oavsett sexuell läggning inte kan uppfostra barn varmt och kärleksfullt, eftersom barnen inte är involverade i ens läggning (utom i incestuösa förhållanden som dock oftast inte är relaterade till sexuell läggning utan andra faktorer).

För det andra har transsexualism inget med sexualitet att göra så liknelsen är helt felaktig redan där! Personer med transsexualism kan ha vilken läggning som helst, precis som övriga befolkningen. Vårt problem är att hjärnans könsidentitet inte stämmer med vissa av kroppens övriga organ. Eftersom vi inte kan ändra hjärnan anser vi oss ha rätt till att behandla de felaktigt överensstämmande organen, utan att staten villkorar detta med påtvingad barnlöshet.