Aja baja Gudmunsson

Igår satte Per Gudmunsson foten i bålgetingboet. Han hade nämligen mage att citera en rapport från Norge där brottslighet fördelat på olika invandrargrupper presenterades. Twitter exploderar och snart kommer han väl krävas på offentlig avbön av den svenska PK-eliten.

Man kan inte dra alla invandrare över en kam, det är är helt sant. Inte ens ”utomeuropeiska invandrare” är helt helt träffande, om man vill ringa in de grupper som är som mest problematiska. Vi har lämnat rasbiologin bakom oss och ingen påstår längre att det är något genetiskt bakom vissa gruppers problem, men tydligt är att det inte bara handlar krigstrauman eller om arbetslöshet.

Den absoluta majoriteten av alla brott begås av norrmän. 90 procent av gärningsmännen bakom de brott som begicks under den uppmätta perioden, 2001 till 2004, var infödda norrmän. Det är dock vissa invandrargruppers överrepresentation i brottsstatistiken som väcker intresse. 6,1 procent av alla norrmän begick något brott under mätperioden. Invandrare från Norden, Västeuropa och Nordamerika begick brott i lägre grad än så. Men 10,4 procent av invandrarna från Östeuropa, 13,6 procent från Asien, 13,8 procent från Central- och Sydamerika och 17,8 procent av invandrarna från Afrika registrerades under samma tid för brott. Även invandrares barn hade högre brottsaktivitet än de norskättade, visar rapporten.

Ursprungsländer med högst procentandel gärningsmän var Marocko (18,1), Iran (19,4), Somalia (21,8) och Irak (23,6 procent). På andra sidan spektret finns ursprungsländer som Kina (5,9) och Filippinerna (4,7 procent).

Svaret måste vara kulturella värderingar och synsätt som styr benägenheten till kriminalitet.

Invandrare från Somalia är i betydligt högre grad registrerade för brott än de lika krigsdrabbade invandrarna från Sri Lanka (9,7 procent), […]

Den senaste svenska mätningen gav vid handen att överrepresentationen i registrerad brottslighet för utrikes födda var 2,5. Ännu högre när det gäller grövre brott: överrepresentationen var 4,2 i kategorin dödligt våld och försök till mord och dråp, samt 5,0 vad gäller våldtäkt och försök till våldtäkt. Sett till antalet brott, i samtliga kategorier, som begicks under mätperioden stod utrikes födda och barn till utrikes födda för sammanlagt 40 procent, enligt Brå.

[…]

En tredje omedelbar tanke, förstås, berör integrationspolitik. Hjälp till jobb och drägliga bostadsförhållanden kanske kan lösa problemet? Att döma av den norska utredningen hjälper inte det mer än marginellt.

Det är viktigt att understryka att vissa grupper av invandrare/asylsökande inte är problematiska. Dit hör ex. Kineser och människor från Burma. Problemländerna är Irak, Somalia, Afghanistan, Marocko mfl. Det vore sorgligt om människor som inte alls är problematiska blev drabbade av en åtstramad invandringspolitik och som liberal vill jag i slutändan se lagstiftning som baseras på individuell prövning och inte kollektiva idéer.

Däremot ser jag inga som helst problem med att avlägsna människor som begår brott. Det är en uppfattning jag länge hållit att döms man för brottslighet som kan ge fängelse så ska man avvisas. Det är något de flesta människor klarar leva hela livet utan att göra sig skyldiga till och jag ser inte varför det inte är en rimlig minimumstandard att hålla också för invandrare.

Jag hyser ingen empati för den ex. somalier som begår överfallsvåldtäkter och sedan avvisas tillbaka till det land denne fått asyl ifrån pga det politiska läget. Det är ett öde som bara kan lastas dennes egna livsval. Så svårt är det inte att låta bli att våldta folk, krigsskadad eller ej, en slutsats vi kan dra av att andra folkgrupper med krig i bagaget inte begår våldtäkter alls i samma utsträckning.

Helst skulle jag se helt fria gränser, med totalt slopande av bidrag, men det är en liberal politik jag inte tror Sverige är redo för och då återstår en ansvarsfull politik där pengar spenderas där de hjälper människor bäst och där det finns incitament för goda val och konsekvenser av de onda.

Andra om detta: Politiskt Inkorrekt,
 • Anonym

  Handlar ju inte om genetisk, det handlar om kulturella attityder. Kolla bara islam. Går ju inte att ha att göra med sådana dårar. De får de kristna att vara lika skrämmande som Bart Simpson.

  • Gäst

   Troligen. Det är iaf vad vi bör anta tills motsatsen är bevisad. Enklara dock att bara konstatera att dom är ett problem vi inte kan ta hand om och inte bör ta emot. Anledningen till varför dom är som dom är, är faktiskt inte viktig.

 • Coop

  Kloka och modiga ord. Invandrargrupperna är helt klart olika representerade inom brottslighet. Mycket beror nog på kultur. Vad gäller somalierna spelar nog socialt utanförskap in också. Somalierna är den grupp som har absolut högst arbetslöshet. Vill minnas att bortemot 70% lever på socialbidrag. Den som är fattig har i alla tider begått flest brott, så var det bland fattiga svenskar för 100 år sedan, och nu gäller det somalierna.

  • Coop: Fast det stämmer ju inte för det visade sig i forskningen att andra grupper med lika hög arbetslöshet inte hade samma överrepresentation i våldtäkter och våldsbrott. Då får man ju förmoda att det beror på en kulturell syn på kvinnor och våld. Med tanke på hur hemlandet ser ut så är det kanske ett inte helt konstigt antagande?

 • Bra skrivet!

 • Anonym

  (O)lustigt nog så heter det likadant, oavsett i vilken nation man lever i världen.  Vill man ha enkla svar på olika knepiga samhällsproblem så skyller en del allting och alltid på ”Invandrargrupperna”.

  Prata med ex-vis en somalier i Somalien. De har även där sina egna ”Per Gudmundsson”.

  • Gäst

   Och oavsett i vilken nation man än lever i världen så finns det alltid en liten verklighetsfrämmande klick som vägrar acceptera faktum och hittar på fantastiska teorier för att (bort)förklara det som egentligen är enkelt.
   Ja, känn dig träffad.

 • Kinkym54

  Klart det finns bra, skötsamma individer runt vår jord, men det är inte dom som kommer hit. Det är aldrig dom som verkligen behöver som kommer, utan drägget och skitstövlarna.
  Det beror inte på arbetslöshet om begår brott i Sverige eller att man bor i ett visst område. Det är bara en fortsättning på tramsteorion från -70 talet om det sociala arvet.

  Man kan räkna hur man vill med procent allt efter eget intresse och budskap. Jag är bara intresserad av fakta.
  Fakta är inom city stockholm att bilden de senasta 15 åren, sett lika dan ut. Det är bara att titta på vilka som under ett dygn grips för brott, oavsett brottstyp. Ca 70% av samtliga som grips har direkt utländskt påbrå.
  Titta på ex tv3 efterlyst. Vill påstå att ca 75-80% av allt det tar upp rör gärningsmän med utländskt påbrå.
  Är det bara en slump ? en tillfällighet ? eller kanske bara rasistiska attityder ?…knappast.

  Vill man som snart enda land i europa, göra som strutsen, stoppa ner huvudet i sanden och vägra inse fakta, att fortsätta hävda det mångkulturella idealet ,… varsågod.

 • För att återgå till mitt mantra om sociala tillhörigheter: snarare än kulturell bakgrund, kan det inte vara så att vissa invandrargruppers brottsbenägenhet är kopplad till vilken organiserad brottslighet som organiserar smuggling av människor in och ut ur olika regioner? Man kan tänka sig att de ligor som smugglar människor från Somalia i  högre omfattning kräver fortsatt verksamhet ”inom ligan” än de ligor som smugglar männisskor ut ur Irak, t ex. Organiserad brottslighet fungerara i vissa länder (t ex Italien) som ett sbstitut för sociala väfärdssystem eller familj – mest arketypiska exemplet torde vara maffian.

  • Jag vet inte riktigt om jag förstår vad du menar med kopplingen till trafficking, men vad gäller maffia och stat så är det förmodligen helt sant. Titta bara på Södertälje där syrianska maffian styr staden. Det är ju i princip ingen skillnad på stat och maffia. Det handlar bara om att få vara med och välja vilka individer ur samma klass som ska bestämma över en. Staten är lite finare organiserad men dess makt baseras på våldsutövande och hot.

 • Ska snabbt besvara mig själv: det vore isf ett argument för friare invandringsregler, eftersom människosmugglingsligor ofta får sin styrka i att de är specialister på att kringgå EU:s beväpnade gränsvakter (även om många människor framför allt från söder om Sahara – tänk Somalia) ofta stryker med vid italienska kusten.

 • Imigranter från krigsdrabbade områden (till exempel Irak och Somalia) kommer ofta till Europa via människosmugglare. Eftersom maffiastrukturer inte sällan är generationsöverskridande (det här gäller för övrigt också ”vanlig” brottslighet – har någon kriminella föräldrar är det för samhället en större risk att denne själv blir kriminell på grund av sociala imperativ) kan man tänka sig att även människorsmuggling utförd några generationer tillbaka i tiden fortfarande har effekt på relationen mellan den brottsliga verksamheten och imigranten. Vad jag menar är alltså inte att dessa maffiastrukturer, i den mån de existerar, har någonting att göra med etnicitiet, utan helt enkelt att olika organisationer utvecklas på olika sätt under olika tidpunkter och på olika platser. Mångfald i hur organisationer utvecklas har vi i Sverige exempel på från till exempel Sverok, med runt 70000 aktiva medlemmar i lokalföreningar runt om i landet som sinsemellan skiljer sig åt en hel del. Jag skulle vilja veta om någon av dessa klipska människor som är väldigt snara att göra etnokulturella analyser försökt analysera organisationsstrukturerna hos de ligor som hjälper till att föra in människorna i unionen (förbi de beväpnade vakterna) och ifall dessa strukturer, sociala strukturer inte etniska eller kulturella, i så fall har en effekt på åtföljande brottslighet. Finns det till exempel en skillnad i brottslighet mellan somalier som tagit sig in i Europa via olika brottssyndikat?

 • Etnokulturell analys blir ofta rätt grötig och framför allt relativ. I Sydafrika finns många kriminella beväpnade nigerianska brottsligor, i Europa utgörs ”nigeriakriminaliteten” främst av 419-scams på mejl. Varför det? Vilken nigeriansk kulturell faktor kan det vara som gör att brottsligt beteende uttrycker sig så olika på olika platser i världen? Kan det vara så att det är de kulturella faktorerna på platsen de anländer som är mer avgörande än deras ”ursprungliga” kulturella identitet? Det blir lite för enkelt om man grundar sin kriminalitetsanalys på den visuella basisen att är mörkhyade.