10 jurister för en mediastudent

Att olika utbildningar kostar olika mycket är kanske inte så konstigt. Det intressanta är hur fördelningen av resurser ser ut och om den följer allmänintresset eller om det är något helt annat än efterfrågan som styr?

40 000 kr årligen per jurist, humanist, samhällsvetare, eller teolog
70 000 kr för “övriga” studenter
75 000 kr per lärare eller pedagog
90 000 kr per tekniker, naturvetare eller vårdare
125 000 kr per medicinsk student
150 000 kr per idrottare
200 000 kr per musiker
225 000 kr per designer
280 000 kr per konstnär
310 000 kr per dansare
425 000 kr per skådespelare
460 000 kr per operastudent
520 000 kr per student inom media
SCB

Man ställer sig oundvikligen frågan, är det här rimligt eller bör kanske vissa omprioriteringar göras?

Till viss del hör det givetvis ihop med omfattningen. Fler studenter ger en billigare kostnad per student. Men hur försvarar man den stora mängden mediastudenter och kostnaden för dessa jämfört med medicinska studenter t.ex.?

Allmänintresset kan knappast motivera offentlig finansiering av dansare, operastudenter eller teologer. Dessa bör rimligen utbilda sig i sina hobbies för egna pengar, precis som släktforskning och specialisering i frimärkssamling inte har något allmänintresse eller samhällsbärande funktion.