Wellfare Hellfare

Stefan Molyneux diskuterar välfärdssystemet i Finland med en finne. Diskussionen är applicerbar på även det svenska sjukvårdssystemet som i mångt och mycket verkar likna det finska.