Välj vad du vill, bara du väljer rätt!

Det verkar råda något av en missuppfattning kring vad som är valfrihet och inte. Att sätta en pistol mot tinningen mot någon och sedan rättfärdiga sig med att ”men det är ett fritt val, jag skjuter bara om han väljer fel!” är inte valfrihet. Inga val under direkt hot är val.

Så när ÖB säger ”vill du göra utlandstjänst eller inte?” men där alternativ två egentligen är ”eller bli uppsagd?” så är det inte ett fritt val. Det hederliga vore att formulera frågan just så som alternativen ser ut. ”Att vara anställd i försvaret kommer fortsatt innebära tjänst också i utlandet. Vill du vara anställd eller inte?”

Men, i en organisation vars syfte går ut på våld och hot om våld, är det kanske inte så underligt att man använder samma resonemang också på sina egna.