Två månader för könsstympning

Jag kan tycka att det är ett klent straff, två månaders fängelse och 24 000 kronor i skadestånd för att ha permanent märkt och potentiellt skadad någons könsorgan och sexuella förmåga för livet. Men det är vad tingsrätten kommer fram till i det första åtalet som leder till påföljd för olaglig omskärelse.

Inga barn borde utsättas för detta övergrepp. Vill någon av estetiska (eller andra) skäl stympa sig ska man naturligtvis vara fri att göra detta, när man uppnått mogen ålder för att ta sådana beslut, vilket för tatueringar och piercings är 18 års ålder.

 • Kullback-Leibler

  Förstöra en annans människas sexuella liv för all framtid – 2 månader och 24.000 kr i vite.

  Driva en sökmotor – 1 år och 46 miljoner i vite.

 • Onaqui

  Och på grisar får man göra det utan bedövning, lagligt.

 • Anonym

  Just öron-piercing (för traditionella öronhängen) får du dock göra tidigare med målsmans godkännande. Detta är ju iofs knappast ett ingrepp av liknande grad.

 • Alexander

  Håller med i princip, men det kan vara värt att påpeka att skadestånd inte räknas som straff i juridisk mening. För den som blir tvingad att betala kan det givetvis upplevas så, men straff är till för att bestraffa och skadestånd för att ersätta den som råkat ut för brott. Helt olika syften alltså, och resonemanget som ligger bakom skillnaden i storleken på skadestånd i mål som handlar om mätbar ekonomisk skada jämfört med annan sorts skada är att ekonomisk skada kan ersättas krona för krona medan känslor inte kan mätas i eller ersättas av pengar och därför har man valt mer symboliska summor, bland annat för att inte i onödan straffa ut förövare som fortfarande har en chans att fungera i samhället. Så har i alla fall jag förstått det.