Till Frihetens Försvar

Så heter en bok av Dilsa Demirbag-Sten och Per Bauhn. Den handlar om hur vurmandet för minoriteter gynnar rasism. När alla slåss om positiv särbehandling ökar klyftorna mellan grupperna, när alla istället borde behandlas lika.

– I ett demokratiskt samhälle måste vi slåss för våra gemensamma värderingar och individens frihet. Det är därför vi betalar skatt till trygghetssystemen.

Att stå upp för demokratin kräver mod säger han och tar en lärare i Markaryd som exempel. En muslimsk familj där krävde att deras dotter inte skulle delta i sexualundervisning, inte läsa skönlitteratur eller delta i simundervisning och att läraren skulle se till att hon på skoltid inte umgicks med pojkar.

– Läraren förklarade att skolan styrdes av läroplanen, ett dokument som riksdagen fattat beslut om. Hon berättade vad som händer om man håller ett barn hemma från skolan och att föräldrarna hade möjlighet att överklaga läroplanen.

Östran

Liberalism är givetvis svaret på problemet. Individen ska inte dömas utifrån attribut, tro etc, utan som suverän individ med egna rättigheter. Dessa rättigheter trumfar alltid religion, könstillhörighet etc.

Vuxna personer borde ha rätt att klä sig och smycka sig som de vill, så länge det inte kränker någon annan.

– Det innebär inte att burka är okej överallt. Det är många arbetsplatser och verksamheter där man inte kan arbeta om man bär burka eller turban.

Också detta ställer jag mig bakom. Multikulturalismen måste ifrågasättas av fler än Sverigedemokraterna. Det är enda sättet att komma tillrätta med växande rasism. Just nu har de patent på problembeskrivningen eftersom de är de enda som vågar kritisera invandring och mångkultur. Det betyder att de får massa sympatiröster av folk som egentligen inte håller med om deras politik, enbart för att de ensamma vågar kritisera.