Stolt ComHem-kund

Idag är jag faktiskt lite glad att jag har ett ComHem-modem. Även om det startar om sig 3-4 ggr/dygn (trots byte) så känns det bra att jag stödjer ett företag som inte likt Black Internet lägger sig platt när upphovsrättsjättarna hotar med rättegångar.

ComHem har nämligen begärt att IPRED-kravet på att utlämna personuppgifter om en kulturspridare ska föras vidare till EU-domstolen, eftersom det strider mot principen att bara polisen ska få hantera integritetskänsliga uppgifter i brottsbekämpande utredningar, inte privata aktörer.

I maj svarade Comhem nej till begäran och hävdade att integritetsskyddet ska gå före de upphovsrättsliga reglerna. Comhem hänvisade till EU:s datalagringsdirektiv och att uppgifter om abonnenter bara kan ges till polis och åklagare, inte till privata aktörer. I andra hand yrkade operatören på att tingsrätten vänder sig till EU-domstolen för förhandsbesked om vad som gäller.

SvD

Fascistgrundade Ifpi är förstås inte glada, de vill helst se att sådana principer försvinner för deras egen bekvämlighets skull.

– Vi beklagar Comhems inställning. Vi anser att rättsläget är så klart att det är onödigt att fråga EU-domstolen om råd.