Sneaky fuckers

I USA har allt fler stater börjat använda lagar menade för att reglera hemlig avlyssning för att förhindra fotografering och filmande av poliser i tjänst. På vissa håll har man rakt av förbjudit det. I Sverige vill Beatrice Ask införa fotoförbud.

Om detta gäller poliser och myndighetsanställda i inre tjänst vet jag inte (definitionen platser dit allmänheten inte har insyn lämnar ju en del att önska), men det verkar ju i vilket fall inte som en orimlig utveckling. Har man väl tagit steget att påbjuda förhandscensur vid själva fotograferingstillfället, ist för ansvar vid publiceringen, så är det ju bara en tidsfråga innan det omfattar ytterligare områden.

Carl Johan Rehbinder sammanfattar kärnfullt:

Återigen använder politikerna nyspråk när ännu en lag som inskränker människors rättigheter skall införas, och eftersom Piratpartiet har fått upp begreppet integritet i den politiska dagordningen trasslar politikerna förstås skickligt till det genom att använda begreppet på ett lömskt sätt. Integritet får i detta fall bli beteckning på något som i själva verket är en slags förhandscensur.

För nog kan polisen begära att få ’arbeta ifred’ och inte ’störas av fotografering’? Ja, när de t.ex. ska kolla muntorrheten på tunnelbanepassagerare…

Integritet i lagstiftningen handlar om relationen mellan stat och medborgare. Den personliga integriteten i övrigt är något man är utlämnad till sig själv att upprätthålla. I hemmet genom att se till att ljud inte når in och insyn inte finns, på allmän plats genom hur man klär sig etc. Man har inte rätt att kräva av omgivningen att denna inte tittar, fotar, filmar etc. Luften är de facto fri.

Annars blir det snart så att man inte kan ta fotografier på allmän plats, av rädsla för att någon som råkar fastna i bilden ska opponera sig och man åker dit för ett brott. Lagstiftning som förbjuder fotografering i badhus etc. finns dessutom redan.

Den bästa sammanfattningen har dock Rehbinder redan gjort, så jag citerar:

Min främsta invändning mot detta förslag, som jag också både inledde och avslutade debatten med, är att det finns en kraftig övertro på lagstiftning som styrande inslag i människors liv. Folk struntar i dumma lagar, och finns det för många lagar orkar man inte hålla reda på dem. För många ologiska och omotiverade lagar gör att man allmänt tappar respekten för lagar, vilket potentiellt är ett jätteproblem i en rättsstat. Och slutligen – de som verkligen vill skada andra bryr sig naturligtvis inte ett skit om lagstiftning

Andra om detta: 之乎者也,