Rena samhället från promiskuitet!

Bloggen Storstad för ett vänsterradikalt resonemang varför sexköpslagen är lyckad och varför prostiution ska utrotas från samhällskroppen. Men det är ett mycket märkligt resonemang som förs.

Till att börja med tas lagen mot barnaga upp som exempel hur lagar fungerar normerande och sexköpslagen kan ändra folks (mäns) attityd mot att ”köpa kvinnors kroppar” (som vänsterradikaler älskar uttrycka det). Det är förstås bara intressant om man från början ser sexköp i sig som något skadligt och dåligt. För oss som inte ser vidlyftig sexualitet som ett självskadebeteende per se, så är det fullständigt irrelevant om människor är emot sexköpande eller inte. Och om lagen förstärker detta synsätt.

Att sedan normen i media är att framställa sexsäljande kvinnor som knarkande socialfall som går på gatan är det förstås inte konstigt att den generellt oinsatte svensson är emot sexköp. Det går inte att bortse från att de flesta skaffar sig en mycket ytligt insatt uppfattning utifrån media och därifrån bildar sig sin uppfattning. De flesta läser inte forskningsrapporter. Media har en normbildande påverkan, förmodligen mer än lagstiftningen.

Skillnaden är ju att när det kommer till barnaga så kan ingen påstå att barnet inte blir skadat av att någon slår detta (även om det faktiskt görs på sina håll i världen fortfarande). Att slå är att skada. De kontroversiella är alltså här att påstå att även slå barn är att skada. Det har man visat med forskning att så är fallet.

Att ha sex är inte att skada. Det kontroversiella är att påstå att just överförandet av pengar innebär skada. Mot i synnerhet kvinnor. Män har uppenbarligen inte denna utsatthet för pengar. För att motivera detta tas upp att majoriteten av alla sexsäljande kvinnor har utsatts för sexuella övergrepp och att sexsäljandet är ett självskadebeteende, därmed är sexköpandet en form av våld, inte sex.

Men hur leder man det i bevis, att övergrepp föregår sexsäljande? Och varför bara kriminalisera sexköp isf? Varför inte kriminalisera all form av vidlyftigt sex med kvinnor? Om det rör sig om självskadebeteende så finns det ju oändligt många sätt att ”återuppleva trauman” på utan att behöva ta betalt för det. Faktiskt är nog utsikten för att skada sig på kreativa sätt större om man gör det gratis. Kön av kåta män som vill ha perverst självskadesex lär ju ringla sig oändligt lång för dessa omyndiga kvinnor, bara de bemödar sig med att skriva en annons på valfritt sexcommunity? Det är alltså det ekonomiska profeterandet på sitt självskadebeteende man vill förhindra?

Horstigmat drabbar alla kvinnor med vidlyftig sexualitet. Det är det ultimata nedvärderandet av kvinnans heliga könsorgan. En kvinna som knullar runt, gratis eller mot betalning, är extremt stigmatiserad av samhället. Alltså är det inget man talar om med sina vänner, oavsett man mår bra eller dåligt av det. Sexköpslagen ger (medgivet också av dess förespråkare) en ännu sämre insyn i sexhandeln, eftersom den ökar stigmatiseringen (eller ”normbildar”, som man kallar det).

Och hur kommer man fram till att så många av dessa kvinnor utsatts för övergrepp? Vilket är urvalet? Om man som vanligt tar gatuprostituerade som norm så säger det sig självt att kvinnor som är i kontakt med socialen utgör ett kliniskt urval som kommer ge en lika rättvis bild av hur sexsäljande kvinnor ser ut, som om man går till kvinnojouren för att ta reda på hur kvinnor i äktenskap mår. Resultatet blir förstås lika lite en överraskning.

Att omyndigförklara kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp, enbart när någon köper sex av dem, är inkonsekvent. Om inte sexköpslagen handlar om att enbart utrota sexköp som företeelse, för att man ogillar prostitution som företeelse, så måste lagens förespråkare också stå upp för kriminalisering av främjandet av alternativa sexuella självskadebeteenden. Jag undrar nyfiket hur många kvinnor som är i kontakt med soc som har ett vidlyftigt sexliv gratis? Borde inte det ge argument för att förbjuda sexklubbar av alla de slag, BDSM överhuvudtaget, fist och golden showers, precis som ECPAT vill? Varför nöja sig med sexköpslagen? Rena samhället från denna sexuella promiskuitet, i de omyndiga kvinnornas namn!

(Och varför inte legalisera sexköp av män på en gång, de lider ju uppenbarligen inte och anses tydligen förmögna ta ansvar för sin sexualitet på ett sätt kvinnor inte kan?)