Prövning av BDSM-mål

Idag inleds rättegången mot den man som står åtalad för att ha våldtagit en 16årig tjej, efter att de haft BDSM-sex.

Flickan kom i kontakt med mannen på en sexsajt och lät sig bland annat låsas in i en hundbur och få klämmor fastsatta i brösten.

Frågan har aldrig prövats i svensk rätt och en sakkunnig inom området sadomasochism ska höras.

[…]

Åklagare Ulrika Rogland menade i sin sakframställan att flickans samtycke till misshandel varit ogiltigt, eftersom mannen kände till hennes självskadebeteende. Då kan man inte samtycka.

Mannen menade genom sin advokat att han känt till självskadebeteendet, men att det låg långt tillbaka i tiden.

Sydsvenskan

Frågan är alltså hur mycket våld man kan samtycka till i sexuella sammanhang. Min åsikt är att mannens beteende är etiskt klandervärt, men att det rent lagligt inte begåtts något fel. Kvinnor har rätt att ha BDSM-sex även om de har en historia av självskadebeteende. Var och hur gränsen ska dras måste alla parterna prata igenom och i detta fall har det förmodligen inte utövats på det mest ansvarsfulla sätt. Men det betyder inte att det begåtts en våldtäkt.

Det vore ytterst problematiskt om vi fick ett prejudikat som gör att byxmyndiga människor måste undvika lika mycket våld i sexuella sammanhang, som annars är accepterade inom t.ex. sport och andra nöjen. Den sortens moraliserande klarar vi oss utan. I detta fall är helt enkelt lagboken inte rätt metod för att skydda människor, precis som vi inte åtalar folk när någon är otrogen.