Populistiska åklagare

Att rättssäkerheten av populistiska skäl redan får ge vika i sexualbrottsmål vet vi, inte minst utifrån hur det brukar se ut i tingsrätter landet runt, så fort media slår på trumman och rapporterar kring våldtäktsmål.

Mycket tyder på att denna populism också gjort att man slentrianmässigt anhåller personer misstänkta för våldtäkt, eftersom man helt enkelt inte vill låta dem gå fria, oavsett om det sedan visar sig att man måste revidera misstankegraden när arbetet fortskrider.

Just den högre misstankegraden ”sannolika skäl” är, vad DN.se erfar, mer regel än undantag när det handlar om våldtäkt, vilket skulle kunna tala för en slentrianmässig eller automatiserad bedömning av misstankegraden i samband med anhållanden. Saken bekräftades också direkt av jouråklagaren Maria Häljebo Kjellstrand, som i går till DN.se sa:

– Det är normalt att ange ”sannolika skäl” i samband med anhållande om våldtäkter.

DN.se

Det är en populär åsikt bland feminister att man ska ha omvänd bevisbörda och ställa ”samma krav” på den misstänkte att bevisa sin oskuld, som man ställer på offret att bevisa förövarens skuld. Det må låta fint, men är naturligtvis fullkomligt vansinnigt.

Omvänd bevisbörda hör inte hemma i en rättsstat. En misstänkt är oskyldig till motsatsen bevisats, inte skyldig vid misstanke, tills oskulden bevisats.