Piratpartiets valmanifest!

Inatt släpptes Piratpartiets valmanifest. Jag har just läst igenom det och tänkte kommentera några punkter jag fäster särskilt personlig vikt vid.

Transsexualism

Juridiskt kön är ett sätt att göra onödig och kränkande åtskillnad på människor. Med avskaffad värnplikt och könsneutral äktenskapslagstiftning finns inte längre något behov av juridiskt kön. Konsekvenserna av att avskaffa konceptet ska utredas, med målsättningen att göra så.

Sexualliberalism/barnporr

De föreslagna grundlagsändringarna om att införa s.k. tittförbud avslås. Detta är en oproportionerlig, ineffektiv och obefogad inskränkning i informationsfriheten. De föreslagna grundlagsändringarna om att införa vissa fotograferingsförbud avslås. Riksdagen ska deklarera att det alltid ska vara tillåtet att dokumentera det man själv observerar och upplever, och att kommunicera sådan dokumentation, även i flera led.

Riksdag och regering ska be om ursäkt till press och media för att ha infört lagar som ifarosatt källskyddet.

Barn som utsätts för barnporr blir inte hjälpta av nuvarande lagstiftning. Tvärtom. Vi anser därför att definitionen på barnpornografi ska återställas till att gälla dokumenterade övergrepp på barn som inte genomgått puberteten. Ingen ska behöva oroa sig för att bli dömd för det stigmatiserande barnpornografibrottet bara för att den innehaft naken- eller sexbilder, vilket har blivit fallet idag. Lagen ska ändras och förtydligas för att reflektera detta.

All handel med dokumenterade övergrepp på barn som inte genomgått puberteten ska vara fortsatt kriminaliserad.

Propositionen om tittförbud och de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 2010 ska rivas upp och de föreslagna grundlagsändringarna avslås.

Journalistiskt skydd övergår från att ha varit redaktioner och människor (med utgivningsbevis) till att vara aktiviteten journalistik och samhällsgranskning, för att omfatta alla medborgarjournalister.

Avgift för att omfattas av grundlagsskydd avskaffas.

Humanism

Statens åtskiljande från kyrkan ska dras så långt att den inte kränker någons religionsfrihet. Ingen del av skolan får ha religiösa anknytningar så länge skolplikt råder:
detta innebär att staten med våld tvingar någon till religiösa yttringar och är inte acceptabelt. Detta innebär ett förbud mot religiös påverkan (från skolan som sådan) i samtliga skolor.

Drogliberalism

Lag om tvingande drogtester på människor yngre än 15 år rivs upp.Lag om att tvinga misstänkta att betala för tvångsmedel som används mot dem själva rivs upp.

Sexualliberalism/prostitution

Lagändringarna från propositionen 2005/06:177 (”Åtgärder för att hindra vissa särskilt allvarliga brott”) rivs upp. Lagändringarna innebar att hemlig teleövervakning, teleavlyssning, kameraövervakning och postkontroll får användas mot person som inte är misstänkt för något.

Liberalism/rättsprinciper

 • Sverige ska vara ett land där människor i regel inte behöver ha identitetshandlingar med sig i vardagen.
 • Man är alltid oskyldig till dess motsatsen bevisats i domstol.
 • Inget straff utmäts före kraftvunnen dom.
 • Inga grå- eller skamstraff får förekomma, bara de som är uttryckligen nedskrivna i lagen.
 • Ingen svarar för gärning man inte hade avsikt att utföra.
 • Alla har rätt att få reda på och bemöta en misstanke.
 • Ingen misstänkt ska tvingas betala för utredning mot sig själv.
 • Ingen misstänkt ska tvingas inkriminera sig själv.
 • Tidigare misstänkt men odömd som kränkts som en del av utredningen har rätt till ersättning för sakskada och integritetsskada i en storleksordning som ska avskräcka polismyndigheter från att kränka människor i onödig omfattning.
 • En människa som inte är misstänkt för brott ska aldrig stå under övervakning.
 • Ingen ska någonsin behöva bevisa sin oskuld.
 • En människa som fullgjort sitt straff är ånyo en oskyldig människa.

Liberalism/frihandel

Att sälja saker som ”licenser” är ett sätt att kringgå lagen om konsumentskydd som tydligt ska vara otillåten. En försäljning är antingen en vara eller en tjänst. Dessa har olika former av konsumentskydd. Försök att klassa försäljning till slutkonsument som varken vara eller tjänst ska vara förbjudet i lag.

Kultur

Kopiering, framförande och spridning av publicerade verk utanför näringsverksamhet skall avkriminaliseras.

Upphovsrättsbrott ska inte prioriteras av polis och åklagare utöver vad straffvärdet motiverar. Samtidigt skickas direktiv ut till rättsväsendet om att icke-kommersiella upphovsrättsintrång kommer att avkriminaliseras helt så snart formalia tillåter .

Användande av kultur och mjukvara i studiesyfte eller ickekommersiella sammanhang ska vara lagligt och bör uppmuntras av rättsinnehavare.

Butiker ska inte ha anmälningsplikt när deras kunder köper TV-mottagare.

Kultur som finansierats med allmänna medel ska omedelbart ska få hämtas, bearbetas och spridas fritt.

Alla verk som en gång blivit fria att sprida, ska förbli fria att sprida. Detta innebär främst ett förbud mot retroaktiv förlängning av skyddstider, men principen kan säkert appliceras på andra ställen också.

Släpp fria Sveriges Televisions arkiv, Lantmäteriverkets kartor, statens museers bildsamlingar och allt annat upphovsrättsskyddat material skapat av myndigheter och offentliga institutioner. I den mån detta förhindras av att tredje man har upphovsrätten till visst material ska myndigheten eller institutionen inkomma med en detaljerad utredning av vad problemet är och hur det kan lösas.

Patent

En allmänt accepterad sanning är att läkemedelspatent är enda möjligheten att finansiera forskning och framställning av nya preparat, något som inte är sant. Det är redan idag staten som bekostar huvuddelen av all läkemedelsforskning, eftersom det är staten som står för över 85% av läkemedelsbolagens intäkter. Om staten istället upphandlade forskningen på nya läkemedel separat, och släppte konkurrensen på att tillverka preparaten fri genom avskaffningen av medicinpatent, skulle det leda till kraftigt minskade läkemedelsutgifter, även om mer pengar än idag avsattes för forskningen.

Skola

IT ska inte vara ett eget ämne i skolan, lika lite som ”penna” är det idag. Datorer med nätkoppling ska introduceras på första skoldagen i lågstadiet och vara tillgängligt varje skoldag därefter.

Inga skolor får på något sätt hindra elever att söka information. Särskilt får ingen användning av datorer eller Internet hindras.

Efter denna läsning kan jag inte säga annat än att idag är jag en mycket stolt pirat! Inget annat parti i Sverige är i närheten av att driva sakpolitik i närheten av lika liberalt. Som liberal finns därmed bara ett alternativ – Piratpartiet.

Valmanifestet kan läsas i sin helhet för den som är nyfiken här:

 • Valmanifest 2010 – Integritet
 • Valmanifest 2010 – Kultur
 • Valmanifest 2010 – Kunskap

I media skrivs det om detta hos DN, DN2, SvD, GP,

Andra om detta: Anders S Lindbäck, Voter, Sideriska siktet, Hobbyfilosofen, Tejpad, Medborgarperspektiv, Högbergs tankar, Alltid rött, alltid rätt, Motpol, Rasmus Lenefors, Hans blogg,  Tianmi, Jan Rume’s blogg, Beelzebjörn, Magnihasa, Värmlandspiraten,
 • LinaLj

  Ännu en stolt pirat här som bara vill säga: Bra skrivet!

 • K-SATANAS

  PP har fått med det mesta, det är ett bra parti..som ett andraval.
  Lite skavanker btrf -rättsprinciper.
  Verkar vara ” internet ” baserat manifest. Och minst sagt , ibland lite underliga formmuleringar.
  -Ingen behöver ju ha ID handlingar på sig i Sv ”, men det förenklar ju mycket och borde vara en självklarhet..om man nu inte vill trilskas med vem man är. Men det har ju diskuterats.
  -Begreppet oskyldig.. är bara förvirrande. Befinner man sig i en rättegång , så är man ” på sannolika skäl misstänkt”. Det domstolen ska avgöra är om det av åklagaren framförda påståendet håller för domstolens granskning/ bedömning. Såldes är man inte oskyldig vid en huvudförhandling. Man är fortsatt lika misstänkt tills domstolen sagt sitt. Är bevisning ( ibland trovärdigheten ) för svag, så ogillas åtalet.
  Om man vill omvandla begreppet ” åtalet ogillas” till en liktydighet med begreppet oskyldig, så står det naturligtvis var och en fritt att tycka så.
  – Det finns ju inga straff utan dom ? Antingen straff med dom eller genom förlägagnde som man själv skrivit under som lagakraft vunnen dom. Om man inte pratar om känslomässiga straff.. eller kanske tolkar ett e v beslag av en dator som straff för individen i fråga ? Eller en ny omskrivning av lagen ? ” Inget straff utan lag ” ?
  -Tidigare misstänkt men odömd som kränkts som en del av utredningen , väldigt subjektivt.. vari ligger kränkningen..att vara misstänkt ? Då måste den f d misstänkte plötsligt bli målsägande…som en del av kränkning i utredning…! ? ! eller är det en ” uthängning ” i massmedia som avses ?
  -En människa som fullgjort sitt straff är ånyo en oskyldig människa. Oskyldig till vad ?
  Om man är dömd som skyldig, kan man ju aldrig efter avtjänat straff bli oskyldig till det dömda brottet.
  Den ” stämpeln eller domen” finns ju alltid kvar. Det är ju inte en politisk eller juridisk fråga, utan moralisk/ eget tyckande . En fråga, som varje individ själv får avgöra. Har man begått en våldtäkt, så är han ju en våldtäktsman hela livet, det som har hänt ,har ju hänt. Ett avtjänat straff förändrar ju inte personens handlande/ brott.

  Annars är det bra.

 • Bo Grahn

  Könsresonemnaget är absurt!
  Man har tydligen köpt feministernas agenda.
  Där har Piratpartiet gått på pumpen!

  Sen…

  Välj istället ett parti som har ett heltäckande
  politiskt program för ditt val till Riksdagen.
  Piratpartiet hör inte hemma där 2010!
  Jag väljer iallafall det alternativet även om
  Piratpartiet har en hel del bra åsikter i sak.
  Men ”enfrågepartier” får helst framföra sina
  frågor på gatan utanför Riksdagshuset som
  alla andra icke professionella lobbyister.

 • gothbarbie

  Varför är det absurt? Feministerna som vill ha könskvotering etc lär ju inte bli glada, för har du inte juridiska kön kan du inte särbehandla folk positivt utifrån deras juridiska kön.

 • gothbarbie

  Genom att avtjäna ett straff betalar man sin skuld till samhället, därefter ska man anses vara en fullgod medborgare och inte behandlas som en andra gradens medborgare utan möjlighet till förbättring.

 • Amarso

  Jag tänkte kommentera det som ”regeringens expert” hävdar kring laggen om barnporr. Han menar att bara för att det är naket så behöver det inte betraktas som barnporr.
  Dels säger han ”En vanlig bild där den fotade poserar är alltså inte pornografisk. Ett foto där den avbilade genom åtbörder eller gester ger framställningen en sexuell innebörd kan däremot vara det” och dels säger han ”en bild anses vara pornografisk när den, utan att ha några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanande sätt skildrar ett sexuellt motiv”.

  Men så står det ju inte uttryckligen i lagtexten!

  Det står att om en bild ägnar att väcka sexuell lust, ungefär. Så är den ”pornografisk”!

  Jag avskyr detta hycklande kring lagen och jag avskyr också när folk ska ”reservera sig” så mycket. Typ gå likt katten kring het gröt!
  Säg i klarspråk istället: ett övergrepp är ett övergrepp och det kan aldrig vara ett icke-övergrepp. Men också det motsatta. Ett icke-övergrepp kan aldrig vara ett övergrepp!
  Det är löjligt att man anser att ANLEDNINGEN till att de absurda lagarna kring barnporr finns är dels att man anser att ett sexualiserande av barn är kränkande av barn och dels att alla barn blir kränkta kollektiv av en enda bild, osv.

  Varför inte vara mer klar och tydlig i det här istället? Det är ju porrhatiska moralister som anser att barn är asexuella och att vuxna som dras till barn är perversa och sjuka, som har fått dessa lagar instiftade!

  Således kan man VISST bli dömd för barnporrbrott om man har andra bilder än vad ”regeringens expert” säger.
  Det är bara skitsnack som inte har med (den förvridna) verkligheten att göra!

  Barnporrlagarna ska tas bort och göras om FRÅN GRUNDEN!

 • Daniel Wijk

  Visst har du rätt angående straffdelen men det är troligtvis menat från samhällets sida. Jag håller med om att det annars vore löjeväckande att lagstifta om det.

 • Kamrat Vintersoldat

  De glömde Imperialism : Implementera sammarbete med det miljöfientliga Miljöpartiet så att all teknik blir dyrare , sen går en massa taxor åt monopolmaskineriet och de är den gamla världen av ”Springa i hamsterhjulet” politik..

  Vi ska inte under några omständigheter tro att de kommer att köra emot imperialisterna som hela tiden gapar efter mer , tvärtom de kommer mata dem mera i sinom tid och Imperialismen fortsätter som vanligt…

  Sé på miljöpartiet? Gör de Tesla-motors billigare? nej , Importerar de miljöfarliga hybridbilar vars avgaser är naturfrämmande? Ja … Varför?!? så det finns behov av detta företag såklart!

 • Daniel Wijk

  PP är väldigt tydliga att PP sammarbetar med de som ger PP bäst fördelar inom PPs egna intresseområden.

  Men det svenska Miljöpartiet har inte PP något direkt sammarbete med. Det enda som binder ihop dom är att dom sitter i samma grupp i EUparliamentet.

  Jag gillar inte heller Miljöpartiets framtidsfientliga politik men jag går inte till Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet och gnäller på dom för det. Det skulle vara ett rätt underligt beteende.

 • Tamm

  Ja och det vore ju hemskt att minska möjligheten till statlig diskriminering, inte sant? :P

 • Kullback-Leibler

  Att diskriminera p.g.a kön eller etnicitet är inte ”i mode” längre.

  Nu är det ålder som gäller!

 • micke

  Måste säga att jag reagerade ganska starkt på piratpartiets skolpolitik. Visst, det låter ju fint att barnen får fri tillgång till information från första skoldagen. Men va fan, de flesta barn är inte ens skrivkunniga då, hur ska de då kunna söka information. På sin höjd kan man lära sig några komandon för att komma åt ett spel man gillar eller liknande. Det blir just en snygg skolgång. Dessutom vet alla vi nördar som sitter här hur beroendeframkallande internet är, och hur dåligt för hälsan det är att konstant stirra in i en dataskärm. Jag mår iaf mycket bättre när ag är ifrån datorn ett tag.
  Självklart måste skolan reformeras och ge mer att bita i för särbegåvade barn bland annat. Men datorn kan man gott hålla barnen ifrån i skolan fram tills förslagsvis årskurs 6.
  Piratpartiet måste lära sig att ta lite ansvar för sitt gapande efter frihet. För tidig och stor tillgång till internet kan skapa motsatsen, ett beroende.