Piratpartiet hostar WikiLeaks!

Ville man vara taskig kunde man ställa frågan om Piratpartiet inte borde lägga politiken på hyllan och helt enkelt bedriva webhotell istället. Fast riktigt så enkelt är det inte.

Julian Assange & Rick Falkvinge

Piratpartiet står upp för grundläggande värderingar i samhället genom konkreta handlingar. Medan andra politiker inte vågar agera och håller vattentäta skott mellan lagstiftning och praktisk handling, så handlar Piratpartiet direkt.

Senast för en vecka sedan erbjöd Piratpartiet offentligt Wikileaks att hosta deras servrar för att garantera dem säkerhet, precis som med The Pirate Bay tidigare. De står nämligen bägge upp för grundläggande demokratiska värden, värden som inte sällan går på kors med den etablerade makten, som inte har mycket att vinna på mer makt åt medborgarna.

Wikileaks huserar på svenska servrar på svensk mark. Wikileaks verksamhet strider inte mot svensk lag. Det betyder att vi som nation har ett ansvar att skydda sajten och dess verksamhet. Att vi har detta ansvar är dock ingen garanti för att så kommer att ske. De senaste åren har den politiska viljan att stå upp för och skydda människor och rättigheter lyst med sin frånvaro.

Demokrati handlar inte bara om rätten att få rösta. Det handlar också om att ha möjligheten att göra ett välinformerat val och det kan man bara göra om man vet vad det är man röstar för. Wikileaks erbjuder den möjligheten.

– Anna Troberg

Piratpartiets engelska pressmeddelande säger:

– The contribution of WikiLeaks is tremendously important to the entire world, says Rick Falkvinge, leader of the Pirate Party. We desire to contribute to any effort that increases transparency and accountability of power in the world.
Last week, the Pirate Party challenged the other Swedish parties to assist WikiLeaks in its democratic effort. The Pirate Party has been the first to step up uo the plate, and keeps calling on others to defend freedom of the press in Sweden. As a result, WikiLeaks have commissioned a number of new servers that will be hosted and taken care of by the Pirate Party.
The Pirate Party will provide bandwidth and hosting to WikiLeaks free of charge as part of its political mission.

Julian Assange kritiserar också svensk yttrandefrihet som inte gäller medborgare utan bara privilegierad etablerad press, något jag tidigare bloggat om.

– We hope that the new Parliament will give serious consideration to further strengthening Sweden’s press protection legislation, says Assange. Western democracies are not always as free as one might think, and freedom of the press needs constant vigilance. In particular, we would welcome Sweden copying Iceland’s Modern Media Initiative, something that the Pirate Party also desires.

Andra om detta: Rick Falkvinge, Anna Troberg, Christian Engström, Caspian Rehbinder, Carl Johan Rehbinder, DN, Humblebee, Henry Rouhivuori, Radikalen, Ulf Vargek, Free and Thinking, Magnihasa, Fredriks Blogg, Ärrhå, Anders S Lindbäck, David Bergström, SVT Rapport, AB, Expressen, SvD,