Piratpartiet håller vad de lovat

För ett år sedan röstades Piratpartiet in i EU. Sedan dess har Piratpartiet arbetat för att leva upp till sina löften; att kämpa för integritet och att samarbeta med dem som stödjer oss. Med ett år i backspegeln kan vi konstatera att dessa löften har infriats.

HAX har gjort en lista på vad Piratpartiet åstadkommit under det år som gått. Nu väntar fyra ytterligare år för oss att göra vårt yttersta för att stävja övervakningssamhällets framfart på EU-nivå och verka för sunda piratvärderingar.

Telekompaketet: Christian Engström satt med i parlamentets förhandlingsdelegation. Vi lyckades efter många och långa förhandlingar få igenom så långt gående rättssäkerhetsgarantier som var lagligt möjligt – i de fall EU-länder kommer på den korkade idén att stänga av fildelare (eller andra) från internet.

Stockholmsprogrammet: Parlamentets resolution var visserligen bara ett slags recension av ministerrådets och kommissionens planer. Men vi var med och drev igenom skrivningar om att grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter alltid måste vara det överordnade värdet, när det gäller EU:s säkerhetsarbete.

SWIFT: Vi var med och stoppade EU:s överföring av europeiska bankdata i bulk till USA:s terroristjägare. Kommissionen måste nu återkomma med ett nytt förslag till avtal, som inte kränker oskyldiga människors integritet.

ACTA: Pirate MEP Christian Engström var med och utformade den resolution som till slut fick stöd av nästan hela Europaparlamentet. Den kräver öppenhet och insyn i ACTA-förhandlingarna. Och den kräver att ACTA-avtalet bara skall handla om varuförfalskning, inte fildelning.

Upphovsrätten: Detta är ett ständigt pågående arbete. Christian Engström sitter med i parlamentets arbetsgrupp om copyright. Han har fortlöpande kontakter med kommissionen i dessa frågor. Och han hugger på allt som dyker upp på området, nu senast Gallo-rapporten.

Internets frihet: Just nu pågår kampen mot EU-kommissionär Malmströms interetcensur. Och för att stoppa written declaration no 29, som kräver att datalagringsdirektivet skall utökas till att även omfatta alla medborgares alla sökningar på Google och andra sökmotorer.

Datalagringsdirektivet: Vi bedriver ständigt krypskytte mot datalagringsdirektivet, för att Sverige skall slippa införa teledatalagringen.Senast i förra veckan, i ett samarbete med Lena Ek (c), för att på ett tydligare sätt få in Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna i diskussionen kring direktivet.

Christian Engström (pp)

Vad gäller samarbetet med den gröna gruppen kan konstateras att Christian Engström varit mer trogen än ledamöterna från miljöpartiet, precis som utlovat. Att samarbeta med Piratpartiet är att samarbeta med en pålitlig partner som uppfyller de avtal som gjorts. Detta är viktigt, eftersom Piratpartiets strategi för svenska riksdagen bygger på samma princip och nu kan vi visa upp ett fläckfritt track record.

En röst på Piratpartiet och du vet vad du får. Precis vad som utlovats, till skillnad från de andra partierna som lovar vitt och brett och sen ändå kompromissar i integritetsfrågor till fördel för sina egna kärnfrågor.

Om integritet, kultur och kunskap är viktigt för dig så är Piratpartiet den självklara rösten!