Oreglerat = integritetskränkande?

Försvarsministern Sten Tolgfors (m) och Johan Perhsson (fp) verkar tro att om det inte finns en lag som reglerar signalspaning på Internet, så är det fritt fram att spionera på befolkningen. Så fungerar det inte och i bästa fall är dessa båda herrar bara dåligt pålästa. I sämsta fall ljuger de oss rakt upp i ansiktet, i syfte att få igenom sin egen agenda.

– Vi har lagt ner oerhört mycket energi för att hitta rätt balans mellan effektivitet för Sveriges säkerhet å ena sidan och integriteten å andra. Det är viktigt för att människor ska känna att verksamheten är legitim.

– Om lagen nu rivs upp hamnar vi i ett oreglerat tillstånd, och då faller de integritetsstärkande åtgärder som vi har infört. Att riva upp lagen är alltså både uselt för integriteten och för underrättelseverksamheten, säger Tolgfors.

SvD

Det är nämligen så att det finns ett grundläggande skydd och en rättighet att inte få sin kommunikations integritet kränkt. Det är en del av de mänskliga rättigheterna och därmed också en del av grundlagen. Staten får inte godtyckligt övervaka medborgare. För att få ”signalspana”, dvs massövervaka Internetkommunikation, så måste specifika lagar finnas på plats som godkänner detta. Men även då är det oklart om dessa är acceptabla, eftersom de just, kränker mänskliga rättigheter.

Det är bara acceptabelt om det finns en konkret misstanke om brott. Att i förebyggande syfte fiska med nät och spara på sig så mycket kommunikation man kan, i hopp om att få napp med något som kan va användbart, är omöjligen acceptabelt, oavsett hur politikerna som stiftar dessa lagar än vänder och vrider på det. Lagar är inte okej bara för att de är stiftade. De kan överprövas, genom domstolsbeslut, t.ex. i Europadomstolen.

Om det nu är så att FRA-lagen ger möjlighet att skydda de ca 500 pers vi har i Afghanistan, så kanske man borde fråga sig hur kostnadseffektiv denna åtgärd är. FRA-övervakningen kostar enorma belopp, pengar som rimligen hade kunnat spenderas på bättre sätt.

Att övervakningskåta Moderaterna och Socialdemokraterna inte förstår detta, eftersom de bägge bedrivit olaglig övervakning på medborgare i decennier, är förstås ingen överraskning. Den som har informationsövertaget, har också i mångt och mycket makten. Det är givetvis inget de vill släppa ifrån sig. Det är sannolikt rädsla för detta som vi ser Tolgfors och Perhsson ge uttryck för. Inte något plötslig omfamnande av den personliga integriteten.

Update: Therese tipsar i kommentarerna om det faktum att inte ens FRA själva tror på argumentet att de skyddar svensk trupp i Afghanistan.

– Det är inget bra argument för lagen. Kommunikationerna där sker mest i etern, säger Ingvar Åkesson.