Oakland, Kalifornien legaliserar storskalig cannabisodling

Hädanefter kommer det vara lagligt att på industriell skala odla och framställa cannabis för rekreationellt bruk bland vuxna, i staden Oakland, Kalifornien, USA.

Det innebär att handeln kommer beskattas, att polisen i Kalifornien inte behöver lägga resurser på att jaga vanliga medborgare för att de använder den vanligaste drogen som finns (efter tobak och alkohol), samt att man får kontroll på substansen i sig och som konsument vet vad man köper. Det här är en framgång för liberalismen och skadereduktionismen!

Det är lagligt att röka marijuana av medicinska skäl i Kalifornien, men odlingen har hittills skett i en legal gråzon. Det är oftast kriminella som odlar i större skala, ibland i stora växthuskomplex och ibland i naturskyddade områden.

Genom legaliseringen tänker Oakland börja beskatta marijuanaodlingen.

Liknande argument hörs i den större debatten som gäller legalisering av marijuanarökning i ”rekreationssyfte”.

I november ska Kalifornien folkomrösta om en legalisering av drogen för vuxna, och de främsta argumenten är de skatteintäkter som ska komma från försäljningen samt besparingarna när poliser och rättsskipare kan strunta i droghandeln och arbeta med andra brott.

TT/DN