Nathan Shahar om sexköpslagsutredningen

Ännu en i raden av intellektuella sågningar av sexköpslagsutredningen har nu presenterats på Newsmill. Denna gång är det den vältalige journalisten Nathan Shachar som träffsäkert väcker frågor kring vad media egentligen sysslar med som inte vågar skriva om den i bästa diktatursnitt uppenbart beställda utredningen.

Direktiv till utredarna, med justitiekanslern Anna Skarhed i spetsen, var försedda med en kuriös, fantastisk brasklapp: Eventuella ledsamheter i den studerade verkligheten fick inte resultera i någon omprövning av lagen. Den fick i praktiken status av grundlag. Så går det till hos Fidel Castro och Robert Mugabe: Först ett dekret mot något förhatligt fenomen; därpå en beställd summering som förklarar att det hela utfallit till allmän belåtenhet, i enlighet med Ledarens oändliga godhet och framsynthet.

Det är anmärkningsvärt att det enda media verkar ha att komma med är ännu mer känsloargument, lösa påståenden som inte håller för en närmre granskning och allmänt oärliga resonemang i syfte att få folk att resonera med magkänslan istället för med huvudet. Det är känslor som ska rädda sexköpslagen, inte förnuftet, uppenbarligen. Men är det verkligen något som vinner gehör hos befolkningen i stort?

Sexköpslagen speglar inte några allmänmänskiliga värderingar utan en sekterism som omfattas av en bråkdel av befolkingen. Lagen är uttryck för en antikverad, patriarkalisk syn på sexualitet och könsroller.

Tyvärr verkar den där bråkdelen av statsfeminister sitta just på redaktionerna i kvällspressen. Som när Aftonbladet påstår att våldtäkter är vanligare i Holland än i Sverige. De måste ha missat att Sverige leder våldtäktsligan stort. 2006 hade Sverige drygt 2,5 ggr fler våldtäkter per 100 000 invånare (24 vs 9) än Nederländerna! Var får statsfeministerna sina fantasier ifrån? Magkänslan?

I stället för att suggerera fram storhetsvisioner om att kliniskt utstampa prostitutionen borde vi göra vad vi kan för att bekämpa dess samhällsfarliga och oacceptabla aspekter. Men för att nöja sig med så anspråkslösa livsmål måste man erkänna den mänskliga naturen för vad den är och inte proklamera korståg mot väderkvarnar.

– Newsmill

Vi får hoppas fler journalister vågar ta efter Nathan och uttala sig mot denna sekt av professionella tyckare.

Andra om detta: Perspektiv,