Minsta gemensamma nämnare

Juristen Cederberg vill ha ett nationellt DNA-register över alla snoppmänniskor i landet. Detta eftersom denna information skulle underlätta för polisen att sätta dit våldtäktsmän. Det kan säkert stämma.

Kameror i allas hem skulle förmodligen också minska våld i hemmet. Utegångsförbud för män efter 22 skulle sannolikt minska överfallsvåldtäkterna drastiskt och om vi inför omvänd bevisbörda i alla sexualbrott så kan vi få fällande dom i säkert 99% av alla åtal!

Frågan är vem som vill leva i ett sådant land.

Är minsta gemensamma nämnare, så som radikalfeministerna vill hävda, könsorganen på våldsverkare? Det är ju trots allt inte någon finsortering att kategorisera halva befolkningen som presumtiva brottslingar. Säkert går det göra en bättre gallring än så.

Vi vet till exempel att vissa etniska grupper är kraftigt överrepresenterade när det kommer till våldtäkter och rån. Om vi nu ska kategorisera och dra alla i en grupp över en kam, bör vi rimligen göra det där träffsäkerheten är som störst, inte sant? Hur ser det ut hos gruppen utomeuropeiska invandrare t.ex.?

Det är lite skrämmande att en jurist inte förstår koncept som oskuldspresumtion, eller ser något värde i ett samhälle där staten inte har fullständig kontroll på alla invånare. Där integritet faktiskt respekteras och ses som något med egenvärde.

Mest skrämmande är väl att det här förslaget är helt i linje med sådana vansinnigheter som både Thomas Bodström (s) och Beatrice Ask (m) brukar vara pigga på att införa. Därför behövs din röst på Piratpartiet den 19 September!

Appropå: Aftonbladet,