Miljöfarliga vindkraftverk

Det är lite lustigt hur man kan vara så störd av grannar och omgivning och ändå bosätta sig bland folk. Det är ju inte brist på skog och ödemark att bo i, i det här landet, om man säger så.

"Miljöfara"

Men om man väljer att bo bland andra människor så får man också leva med att de faktiskt lever också och om det orsakar problem för en så är det upp till en själv att avgränsa sig och isolera sig från intryck från omgivningen. Om man t.ex. störs av lekande barn så får man skaffa tjockare fönster, om man störs av flaggor så får man odla lite jävla hud och klarar man inte detta så kan man bosätta sig utanför samhället, där man kan förvänta sig slippa andra människor.

Men så resonerar visst inte människor. Istället springer de till staten och förväntar sig att lagstiftningen ska lösa alla deras problem. Vilket den också gör, in absurdum.

Ett bra exempel på det ges i DN idag där det tas upp vilka absurda omvändningsområden som miljölagstiftningen tänjs till att omfatta. När ett vindkraftverk får nekande att byggas med hänvisning till miljöskäl, då undrar man hur logiken på myndigheten egentligen ser ut…

Miljödomstolen konstaterar att vindkraftverk är att betrakta som miljöfarlig verksamhet och att snurrorna kommer att förstöra betydande skönhetsvärden. Länsarkivarien ger ett expertutlåtande: Det saknas ”ett strukturellt samband mellan vindkraftanläggningen och det omgivande landskapet”.

Domen blir att vindkraftverken inte får byggas. Beslutet att ge tillstånd upphävs.

Om man vill garantera sig att ingen bygger något man inte gillar i närheten, så får man köpa upp all mark. Annars kan man inte begära att få slippa vindkraftverk och fan och hans moster. Detsamma gäller alla andra sorters störmoment. Det är inget staten ska gå in och reglera. Man ska få göra vad man vill på sin egen mark. Om jag inte häller gift i ån som rinner in på din mark, så drabbas du inte av vad jag gör på min tomt. Om jag går naken på min balkong så är det upp till dig att titta i en annan riktning.

Så borde det åtminstone vara, med en liberalt grundad lagstiftning. Istället ska staten gå in och detaljreglera hur vi lever, in absurdum. Det gör mig jävligt less.

 • Parasyte

  Bara två begrepp: Jämvikt och potentiell energi.

 • Andreas

  Ja med tanke på att de inte producerar särskilt mycket energi med en effektivitet kring 15% och att de finansieras med subventioner som i sig driver upp elpriset och att deras oregelbundna produktion och låga pålitlighet i vårt klimat också driver upp priserna så fyller de ingen funktion. Dessutom så krävs buffertenergi när det inte blåser eller när de är trasiga, vilket är det mesta av tiden… Denna buffertenergi måste också vara förnybar för att verken ska vara miljövänliga, men då vidare utbyggnad av vattenkraften är tabu (de vilda orörda älvarna) och en modernisering av kärnkraften politiskt inkorrekt så återstår bara importerad kolkrafts-el som gör verken till miljöbovar.

 • Daniel Wijk

  Fast om fanskapen låter dygnet runt så att det blir omöjligt att sova utan hörlurar så kanske det vore trevligt med något töd att slippa skiten.

  Kanske inte normalfallet precis men med tanke på hur folk beter sig så…

 • K-SATANAS

  Bagateller.
  Det värsta av allt är du får fan inte tvätta din bil på din egen tomt. Det är ett direkt brott mot miljölagen, om du inte installerar speciella avskiljare som tar han om smutsvattnet. Hur många bryr sig om det, har jag aldrig gjort och kommer aldrig att göra.

  Det går ju att kringå lagen genom att först schamponera bilen och sen låta den stå och hoppas på regn. Då har du inte tvättat bilen, det finns inget förbud mot att schamponera sin bil.

 • Johan Andersson

  KONSERT FOR MÄNNISKOR LANDSKAP OCH NATUR
  EN MUSIKALISK PROTEST MOT FELPLACERADE VINDKRAFTVERK
  Plats: Knutstorps Borg, nära Svalöv.

  När: Söndagen den 29 augusti kl.1500-1800.

  Arrangörer: Färingtofta Norra Ideell Förening, Bevara Linderödsåsen, Livskvalitet och Boendemiljö i Svalövs kommun, i samarbete med Mats Rondin och Henrik Wachtmeister m.fl.

  Anders Karlsson – 24 Juli, 2010, kl. 13:43