Makten över informationstekniken

Vem ska ha makten över informationsverktygen i samhället? Medborgarna eller staten och företagen?

Carl Johan Rehbinder (pp) och Camilla Lindberg (fp) skriver idag i SvD om nästa stora fråga på övervakningsagendan: datalagringsdirektivet.

I Sverige har vi haft brevhemlighet i flera hundra år. Det är ett brott att öppna andras brev utan deras tillåtelse. Ett brev som kommer hem i brevlådan är oläst, oöppnat och oregistrerat av myndigheter och postverk. Telefoner avlyssnas inte om det inte föreligger misstanke om brott. Medborgarna har en grundlagsskyddad rätt till att kunna kommunicera förtroligt med varandra, och de som gör så skall inte bli misstänkliggjorda eller avkrävas förklaring. Detta har länge ansetts som en fundamental och omistlig del av ett demokratiskt samhälle. Med FRA-lagen och datalagringsdirektivet överges denna tradition.

Hanna Wagenius (c) och Rick Falkvinge (pp) pratar också om detta och svarar på frågor om övervakning på nätet.