Liberalismens rättigheter

Henrik Sundholm äger Rasmus Fleischer i rättighetsteori. Läsvärt!